valkhof kunstluis 2020

Museum Het Valkhof in Nijmegen vatte het plan op om onder de naam 'Kunstluis' jaarlijks een kunstenaar uit te nodigen om 'als een luis in de pels' te reageren op de collectie en/of het museum met kortdurende interventies . De kunstenaar krijgt carte blanche. Inhoud en timing zijn geheel aan hem. Alles in en om het museum kan aanleiding zijn om in te grijpen: actuele tentoonstellingen, objecten uit de collectie, nieuws over het museum, ideeën over het presenteren van kunst, et cetera.


In 2020 verzorgde Bart Drost de eerste editie interventies, waarin hij de verschillende aspecten van 'exposeren van kunst in het museum' in een nieuw licht zette. Directe aanleiding voor de terugkerende Kunstluis was vorig jaar zijn onaangekondigde installatie "Mind your step", die vele bezoekers en medewerkers van het museum verraste.


Bij elke interventie maakte Drost altijd een visitekaartje, een soort extra toegangsbewijs. als een soort van extra entreebewijs.

Alle interventies met uitleg waar nodig zijn inmiddels gebundeld in het robuuste boekje: 'luis & pels'


In het onderstaande een overzicht van de 7 + 1 interventies.

Next

december 2020 - kuntluis en de kerstgedachte

Het imaginaire drieluik

De sluiting vanwege de maatregelen inzake het Covid 19 virus was er debet dat de laatste Interventie 'Kunstluis maakt het bont' niet voor publiek toegankelijk kon zijn. In overleg met Het Museum werd echter besloten deze zevende Interventie toch door te laten gaan, zij het dat de bezoekers niet in levende lijve Het Museum konden bezoeken, maar digitaal naar deze website werden geleid waar alle Interventies in volle glorie te zien zijn.

Omdat een laatste Interventie achter gesloten deuren wel erg kaal is, komt er bij wijze van afscheidsgroet  'Kunstluis en de kerstgedachte'.

Drie kunstwerken die in scherp contrast lijken te staan met de in tijden van kerst uitgesproken woorden van licht en vrede, vormen het uitgangspunt voor deze kerstgedachte: het Romeinse ruitermasker,  'Machine 4' van Tajiri en 'the game' van Bart Drost. Deze drie werken staan los van elkaar opgesteld in Het Museum, maar als imaginair drieluik wisselen ze met elkaar van gedachten  over waar het spelen ophoudt spel te zijn en verwordt tot strijd. De toeschouwer is van harte uitgenodigd zich in dit gesprek te mengen en zijn gedachten de vrije loop te laten.

Next

interventie 7 - november 2020 - kunstluis maakt het bont

Guerrilla-acties!

De ene interventie is de andere niet. Soms is een ingreep zo miniem, dat je eigenlijk niet van een echte interventie kunt spreken. Dan weer is de interventie zo omvangrijk dat het meer weg heeft van  een mini-tentoonstelling. In de afgelopen maanden heeft Kunstluis tijdens de uren dat het museum niet voor publiek geopend was en soms ook terloops tijdens de openingsuren enkele kleine guerrilla-acties op verschillende plekken in Het Museum gedaan, die (nog) niet in de openbaarheid zijn gekomen.


Bij Interventie 7 passeren bij wijze van 'grande finale' van 10 t/m 15 november 2020 al deze guerrilla-acties nog eens de revue. Echter omdat vanwege coronamaatregelen Het Museum in deze periode gesloten is, kunnen de guerrilla-acties helaas niet daadwerkelijk worden bezocht.

Hierboven de pagina's uit het boekje 'luis & pels', waarin alle interventies in beeld zijn gebracht en aangevuld met aardige wetenswaardigheden.


Next

interventie 6 - oktober 2020 - kunstluis en het plintenladdertje

Etalages in de plinten

Vanaf het prille begin ergert Bart Drost zich rot aan de plinten in Het Museum. Nu eens worden de plinten gevormd door 'spleten', dan weer zijn het 'randen'. Het is een ratjetoe. Het zijn hoe dan ook storende elementen.

Bij Interventie 6 gooit hij het roer om en beleeft hij plezier aan diezelfde  lelijke plinten: veertien plintspleten richt hij als kleine  etalages en hij stelt er objecten en snuisterijen in ten toon die hem inspireren en hij maakt mini-presentaties van eerder werk.
Via een verrekijker of  al knielend voor de kunst kan de tentoonstelling worden bekeken.


Next

interventie 5 - september 2020 - kunstluis schiet raak

zeven maal een schot in de roos!
In 2019 verwierf Museum Het Valkhof een prachtig houten beeld van Sint Sebastianus. Jammer genoeg is het beeld niet compleet. Juist datgene wat Sebastianus tot Sint Sebastianus maakt ontbreekt. Desalniettemin staat het nu te pronken in het fraaie zaaltje 'Nijmegen en de middeleeuwen'. Naakter dan naakt, zou je kunnen zeggen.

Kunstluis heeft in het kader van zijn 5e Interventie het beeld in ere hersteld en hij nodigde meteen ook maar deze 6 collega-kunstenaars uit om ook een interventie te doen in het zaaltje: Marcel Bors - Pim Steinmann -Joos van der Zanden - Ans Verdijk - Frank Ter Beek - Hanneke van Broekhoven.

Next

interventie 4 - juli 2020 - kunstluis alert

mind your step

Tijd en omstandigheid blijken telkens weer grote invloed te hebben op de beleving en de impact van een kunstwerk.

Als in 2012 een werk van Bart Drost door het CEAC in Xiamen wordt geweigerd vanwege het 'subversieve en controversionele karakter' ervan, reageert hij prompt met het plaatsen van het kunstwerk mind your step in het CEAC: Let op wat je doet!    
In 2019 zet Drost mind your step op eigen initiatief en in aangepaste versie in bij de door velen als onbegaanbaar ervaren trappartijen van Museum Het Valkhof: Let op, val niet!               
Van 7 tot en met 12 juli 2020 laat Kunstluis als Interventie 4 de boodschap mind your step luidop klinken door de museumzalen, indachtig de oproep inzake het coronabeleid: Let op, houd afstand!


Al op de eerste dag dat Kunstluis zijn Interventie 4 - de installatie mind your step van Bart Drost - heeft opgesteld in het museum klagen boze bezoekers over het volume van de megafoons en het tempo waarin de teksten elkaar opvolgen. Het gaat zelfs zover, dat een bezoeker de megafoons eigenhandig uitschakelt. Om niet het gevaar te lopen dat Interventie 4 onverhoopt voortijdig stopgezet zou moeten worden zag Kunstluis zich genoodzaakt de speciaal voor deze presentatie  aangepaste installatie te bewerken.
Vanaf woensdag 8 juli  klonk de boodschap mind your step dan ook niet meer zó luidop als door de kunstenaar werd gewenst en waren de teksten met grotere tussenpozen te horen. Diegenen die het museum met een bezoek vereerden en dachten 'wat een tamme installatie': zij hadden volkomen gelijk. Kunstluis nodigde hen via een wandtekst uit om deze verzwakte installatie  kracht bij te zetten door enkele malen luidkeels "MIND YOUR STEP!" te roepen.

Next

interventie X - niet uitgevoerd - kunstluis bekent

kunstluis bekent

Toen de musea op 1 juni 2020 - na de verplichte corona-sluiting - hun deuren weer mochten openen, gonsde het in de wereld van actie, onvrede en ongeloof. De Black Lives Matter beweging stelde de kaders binnen de omgangs- en machtsverhoudingen luid aan de kaak.


Museum Het Valkhof kondigde haar nieuwe presentatie nota bene aan als een 'feel good' tentoonstelling.

Als beeldend kunstenaar vond ik het een op dat moment erg leeg en ongepast gebaar. Ik snakte naar een geluid van betrokkenheid vanuit het museum. In mijn rol als Kunstluis wilde ik actie voeren! Toen ik als nieuwste Interventie - waarbij ik een bewerkte versie van het filmpje 'het parasolletje' dat ik eerder maakte in het kader van het project ZINBEELDEN en waarin ik ik een jeugdherinnering vertel terwijl ik mijn gezicht zwart schmink, laat zien in combinatie met drie borduurwerkjes - me van geen enkel kwaad bewust aan vrienden liet zien met de opmerking 'dit gaat het museum in' werd mij dat ten zeerste afgeraden: "Dit kan vandaag de dag écht niet, Bart".  Dus heb ik besloten deze interventie niet in de serie van het museum op te nemen, maar 'm wel op mijn website te plaatsen. Want waar blijven we als we geen eigen geluid meer laten horen.


Next

interventie 3 - juni 2020 - kunstluis pakt door!

kunst heeft geen museum nodig

Al mijmerend tijdens zijn wekelijkse wandeling door de Ooypolder, kwam bij Kunstluis de filosofische gedachte op 'kunst heeft geen museum nodig'.  Déze tekst op 1 juni 2020 - de dag dat de musea na twee maanden door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gedwongen sluiting hun deuren weer voor publiek mogen openen - aanbrengen op de buitenmuur bij de ingang van Museum Het Valkhof, dat leek hem wel wat. Met deze derde interventie de onafhankelijkheid, de veerkracht en de vrijheid van de beeldende kunsten onderstrepen en vieren!

Het museum toonde zich echter not amused over dit voornemen en dit noopte Kunstluis ertoe van een daadwerkelijke uitvoering van deze derde interventie af te zien, zij het met pijn in het hart.


Geïnspireerd door en gebruikmakend van de schildering met de rode draak en de ridder, die zich op dat moment op de muur van het museum bevond, heeft Kunstluis desalniettemin via filmische bewerking alsnog Interventie 3 op meer ludieke wijze in beeld kunnen brengen. Zo was ie er wel en is ie er niet...


Next

interventie 2 - april 2020 - kunstluis speelt paashaas

kunst haas paas luis

Kunstluis verbaast zich regelmatig over de rare fratsen die musea soms uithalen om jong en oud publiek binnen hun museummuren te krijgen.

"Daar kan ik wel iets mee", dacht hij, en hij vatte het plan op voor een Paasactiviteit voor de hele familie in Museum het Valkhof: 'de eierspeurtocht'. Objecten van/met eieren uit het museumdepot worden afgewisseld met kleurige neten van eigen hand her en der tussen de kunst in de museumzalen tentoongesteld.


Omdat het museum vanwege de richtlijnen inzake het coronavirus de deuren tot 1 juni 2020 moet sluiten en Kunstluis derhalve het gebouw niet kan betreden, is deze tweede interventie enkel virtueel en met alleen eigen Kunstluizenkunst uitgevoerd.


Uit het museumdepot

Bij zijn zoektocht in het museum naar 'kunst met een ei' zag Kunstluis twee ei-werken uit de Romeinse tijd (objectnummers RMO.h.1961/3.4 en Mp1.7.805) al permanent opgesteld in de collectie op zaal. In het depot vond hij nog eens drie objecten. Objectnummer 1977.10.31: 1 prent; objectnummer 1986.12.389.I & II: 2 glazen eierbokalen;  objectnummer: 1991.12.386: 1 klein ivoren doosje in de vorm van een ei.

Het  zou toch jammer zijn om vanwege de gedwongen sluiting niets met de werken uit het depot te doen en daarom besloot Kunstluis er - bij wijze van warming up voor Interventie 2 - digitaal een beetje mee te spelen.


Next

interventie 1 - maart 2020 - kunstluis slaat toe!

Kunstluis kraakt het prentenkabinet !

De eerste interventie komt voort uit het ongenoegen van de Kunstluis dat expo-ruimte in het museum niet altijd volop wordt benut. "Te gek voor woorden dat het prentenkabinet van Museum Het Valkhof al twee maanden leeg staat.." zegt Drost, "..alsof er niet een depot is met talloze kunstwerken,alsof er niet honderden kunstenaars in de stad zijn die een mooie presentatie in deze ruimte zouden willen (en kunnen) maken".


Daarom kraakte de Kunstluis als zeerste interventie van dinsdag 3 t/m zondag 8 maart 2020  deze ruimte en stelde deze beschikbaar aan collega's Elvira Duives en Tonni van Sommeren. De kaping van het prentenkabinet is een boodschap naar alle musea om alle hoeken en gaten in te vullen.

De heilige olifant

Aan interventie 1 heeft Bart Drost een geluidswerk toegevoegd en hij beargumenteerde dit als volgt:

"Het werk van Elvira Duives en Tonni van Sommeren bezorgt mij een intens geluksgevoel.  En ook een blijde herkenning. Want ik ken dat, dat gefrummel.  Dat knippen en plakken. Dat obsessief, ja bijna maniakaal doorwerken aan een project. Dat consequent doorvoeren van een stijl, een methode, een gedachte. En niemand die er op zit te wachten. De werken van Tonni en Elvira brengen mij terug naar 1997, naar een werkperiode in India.  Mijn materiaal daar bestond uit kinderspeelgoed, piepbeestjes. Die sneed ik uiteen en ik componeerde er nieuwe - onmogelijke - dieren  van. Ze waren felgekleurd in allerlei nuances. Net als de portretjes van Elvira. Vanuit deze werkperiode ontstond het project 'innocent india', dat ik eind 1999 in de toenmalige nieuwe projectruimte van Museum Het Valkhof heb laten zien. Op een goede dag trok daar in het verre, vreemde Trivandrum  een processie voorbij. Vanwege een heilige olifant. Prompt heb ik urenlang - cassetterecorder in de aanslag - de stoet gevolgd.
Deze geluidsopname klinkt nu  uit de megafoon."

Terug naar archief

Next

luis & pels

In 2020 was Bart Drost de eerste Valkhof Kunstluis.

In die functie voerde hij 7 interventies en een aantal zogenaamde guerrilla-acties uit in het museum.

In het boekje luis & pels een overzicht van alle interventies en guerrilla-acties, met foto's en achtergrondinformatie.


uitgegeven in 2020

fullcolor digiprint

136 pagina's, garenloos gebonden

Euro 15,00

Te bestellen via bart.drost@hetnet.nl


terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen