MAAS - een 'artist residence' als project

Sinds 1984 heeft Bart Drost zijn atelier in de voormalige Melkfabriek Maas & Waal in Nijmegen. In 1992 kocht de Vereniging Maas & Waal het pand aan en in 1993 startte hij er op de begane grond   MAAS ruimte voor kunst.


Er heeft zich aardig wat afgespeeld in de oude melkfabriek sinds Drost er zijn atelier heeft en menig verbouwing heeft er plaatsgevonden: het atelier is op de bovenste verdieping geweest, op de middenverdieping en op de begane grond. Soms ook op alle verdiepingen gelijkertijd. De ingang aanvankelijk via de keldertrap, later via de hoofdingang aan de Graafseweg 183a en meer en meer werd ook de achteringang aan Hatertsveldweg 26 benut.


Van 1995 tot 2010 lagen de MAAS activiteiten stil, maar in 2011 werd de draad met groot enthousiasme weer opgepakt en ontstond Drosts alter-ego Mr.MAAS. Met grote regelmaat organiseert hij gedurende het laatste weekend van de maand openbare activiteiten op het gebied van de beeldende kunst in zijn atelier, dat hij voor deze gelegenheid telkens weer 'ontmantelt' opdat de monumentale ruimte geheel ter beschikking komt te staan van wie er op dat moment iets wil laten zien of horen. Drost stelt zijn atelier telkens 'om niet' aan collega-kunstenaars beschikbaar voor de MAAS-projecten. Meer dan eens koppelt hij elkaar onbekende kunstenaars aan elkaar met het verzoek samen een project in MAAS op te zetten. En dat alles zonder subsidie. Onafhankelijkheid is een groot goed.


Het MAAS-programma ging tenslotte zo veel energie en tijd vergen, dat Drosts eigen kunstpraktijk in de verdrukking dreigde te raken. Sinds 2017 heeft hij dan ook de ruimte van MAAS weer in zijn geheel in gebruik genomen als eigen atelierruimte. Dit betekent echter geenszins het einde van MAAS als project! Zie het als een adempauze...


Hieronder een aantal activiteiten in MAAS waaraan Bart Drost heeft deelgenomen.

Het digitale archief met alle activiteiten van MAAS in de periode 1992-2017 staat op de website www.maasartistresidence.nl.

Next

stilaan voorwaarts - 2017

Van 1 januari tot 31 december 2017 maakte Bart Drost met regelmaat kleurrijke tekeningen in vetkrijt. Soms dagen achtereen telkens éen enkele tekening, ook wel eens meerdere tekeningen op een dag, dan weer een tijdje helemaal geen. Hij kiest bewust voor eenzelfde formaat en materiaal. De thematiek is het leven van alledag, tot onderwerp kiest hij de dingen die hij meemaakt, losse gedachten en verre herinneringen, dromen en fantasieën. 
Wanneer een tekening 'af' is, wordt deze prompt ingelijst. In tegenstelling tot eerdere series beschouwt Drost zijn tekeningen uit 2017 dan ook als van elkaar onafhankelijke werken. Onder de noemer 'stilaan voorwaarts' 239 tekeningen presenteerde hij gedurende de hele maand december 2017 in de voormalige melkfabriek Maas & Waal, waar vanaf 2018 weer permanent zijn atelier gevestigd is.Terug naar archief.

Next

at home - 2017

'At home' is ontstaan vanuit een samenwerking in het kader van het MAAS artist residence programma met filmmaakster Lyndsay Bloom en danseres Jo Stewart uit de USA en met de Nederlandse musici Silvia Schildkamp en René van Haren, resulteerde onder de noemer 'at home' een serie van zes scénes, die voor publiek werden uitgevoerd uit op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2017. Hieronder scéne 6.


Next

sen lin mu - 2017

Drie acacia's bij de hoofdingang van MAAS aan de Graafseweg 183A werden op maandag 11 september geveld. Ze waren te groot geworden... MAAS zou MAAS niet zijn als dit - toch wel verdrietige - gebeuren geen project werd. De Chinese artist in residence Zhixing Jia en Bart Drost  - Mr.MAAS - maakten in 'Sen lin mu'  met de restanten van de bomen een tijdelijke installatie binnen de muren van MAAS. De jonge regisseur Reinier Kroese bracht een filmisch eerbetoon aan de acacia's.
 
Op zondag 24 september werd de compositie 'Big Tree Party' live uitgevoerd op het laadperron van de melkfabriek aan de Graafseweg.

Next

scheppingsdrang - MAAS bij VM23 - 2017

MAAS is op bezoek gegaan bij VM23 in Arnhem. Bart Drost ontwikkelde voor VM23 het MAAS-project no.4 'scheppingsdrang' . Hij nodigde zestien collega's uitgenodigd om samen met hem een tentoonstelling te maken met werken geïnspireerd door 'de goede week'.
 
'scheppingsdrang' gaat over drama, lijden, sterven, verdriet, liefde, haat, woede, schijnheiligheid,  ergernis, schoonheid, hoop, licht, lucht, et cetera en bestaat uit tekeningen, schilderijen, etsen, foto's, beelden, video's, installaties, interactieve werken, performances en meer.
 
Op de vraag "Waarom toch heeft God onze aardkloot geschapen?" is met de beste wil van de wereld geen pasklaar antwoord te geven.
Was het ordinaire scheppingsdrang?
En is God een kunstenaar?
Of een kunstenaar God?
Next

ode aan oda - 2016

Oda le Noble, ook wel het tamboerijnvrouwtje genoemd, bezocht vele jaren als een soort straatmuzikant Nijmegen. Dag na dag zong ze haar liedjes, zittend op een krukje in de binnenstraten, zichzelf ritmisch begeleidend met een tamboerijn. Voor sommige mensen was zij een spirituele geest, voor anderen vooral een vervelende stoorzender.

Op uitnodiging van MAAS maakten veertien kunstenaars nieuw werk, waarbij zij zich lieten inspireren door Oda's opvallende verschijning en haar eigen geluid in de binnenstad van Nijmegen: een Ode aan Oda.


Uitgangspunt voor het werk dat Bart Drost voor deze gelegenheid maakte is gelegen in de dubbele reacties die Oda bij het publiek opriep: enerzijds een soort van vertedering ("Ach, daar zit dat vrouwtje weer..."), anderzijds een soort van allergie ("Hè, zit dat mens daar al weer!"). Het werk refereert met zijn indringend trommelen van het konijntje aan de tamboerijn van Oda, die telkens al van verre te horen was.

Next

MAAS in het bejaardenhuis - 2016

Zorgcentrum/bejaardenhuis Nieuw Doddendaal in het centrum van Nijmegen heeft per 15 februari 2016 haar deuren gesloten. Gedurende de transitie van oud naar nieuw werden al geruime tijd  een groot aantal appartementen niet meer bewoond.
 
MAAS benaderde het management van Nieuw Doddendaal met het verzoek enkele appartementen beschikbaar te stellen aan beeldend kunstenaars. Deze zouden er dan gedurende de laatste weken dat er bewoners waren als 'artist in residence in het bejaardenhuis' nieuw werk kunnen maken. Een win/win situatie: er zou wat leven in de brouwerij van het bejaardenhuis komen en de kunstenaars konden zich laten inspireren door een omgeving die zo geheel anders is dan die van hun eigen atelier. Nieuw Doddendaal heeft de kunstenaars met open armen ontvangen en hun tijdelijk onderkomen gefaciliteerd. Van 7 januari tot 13 februari 2016 zijn zij in hun tijdelijke ateliers aan de slag gegaan.


Drost over zijn bijdrage: " 'Er mag hier wel wat gebeuren', dacht ik. Dus bouwde ik decors van dromen. Van bewoners. Een kinderboerderij, de gouden koets. Toen van mijzelf: lekker lui in de zon, op een luchtbed op het water. Het kabbelt, je dobbert wat, de tijd verglijdt. Je vergeet het leven, het leven vergeet jou."Next

rolling rolling... - 2015

Vijf zomerweken werkte Bart Drost dit jaar als artis in residence bij Arts Letters and Numbers in Averill Park, USA. Het was een artist residence 'in het groen'. De grote stad New York - hoewel slechts pakweg 130 mijl verwijderd - bleek vrijwel onbereikbaar. Restte hem niets anders dan flink doorwerken.  Onder aanmoediging van Frankie Lanes hit 'rolling, rolling, rolling' is een alomvattend project in zeven delen ontstaan.

Al het werk is in Amerika achter gebleven. Voor MAAS heeft Drost dit project - of gedeelten ervan - opnieuw vorm geven en heeft hij Fang Mij uitgenodigd om in 'Rolling rolling' samen met hem te exposeren. Tijdens atelierbezoeken over en weer ontdekken zij raakvlakken en verschillen, praten zij over intrinsieke en extrinsieke motivatie, lopen bekende wegen die ze tevoren nog niet gingen.Next

de gekkenkrant - 2014

 In 1973 verschijnt de eerste Gekkenkrant, een tijdschrift voor psychiatrische patiënten. Behalve veel brieven van patiënten bevat de krant ook informatie over therapieën, over ontwikkelingen in de inrichtingen en over de rechten van de patiënt. De naam Gekkenkrant levert veel kritiek op, met name van patiënten. De redactie geeft in het vierde nummer (juni 1974) de volgende toelichting: "Deze krant heet Gekkenkrant omdat hij is voor mensen die gek genoemd worden. Wij zijn dus gek en we komen er rond voor uit. We kunnen elkaar alleen helpen als we inzien dat we allemaal op dezelfde manier worden uitgescholden en gediscrimineerd. Dat is juist onze kracht. Samen gediscrimineerd, dus samen er wat aan doen; dat is de enige manier." In januari 1981 verschijnt de Gekkenkrant voor het laatst.

In het kader van MAAS-kort nodigde Marcel Bors diverse kunstenaars uit te reageren op de 'Gekkenkrant'. Dit resulteerde in een indrukwekkende tentoonstelling waaraan meer dan 25 kunstenaars deel hebben genomen.

Next

retour kathmandu - 2014

Van eind maart tot begin mei 2014 werkte Bart Drost als artist in residence bij het Kathmandu Contemporary Art Centre. In MAAS-kort deed hij met 'retour Kathmandu' verslag van zijn werkzaamheden aldaar. In MAAS geen replica van de voormalige Melkfabriek Maas & Waal, die hij in de tuin van het Patan Museum liet bouwen. Zijn 'Three pieces for Patan' ('My house, my temple', 'What if God was one of us?' en 'Colors between heaven and earth') werden opnieuw vorm gegeven. Ook het project 'Passing time' kreeg een heel nieuw aanzien.

Next

the xiamen projects - 2011

Beeldend kunstenaar Bart Drost (1955) heeft tijdens zijn verblijf als gastdocent op het Tan Kah Kee College in Xiamen gebruik gemaakt van een talent waar het huidige China zo bekend en berucht om is geraakt: kopiëren en vermenigvuldigen. Dit heeft geleid tot een vijftal kunstprojecten - The Xiamen Projects - die in mei 2011 te zien waren op diverse locaties in Xiamen.  Ter gelegenheid van de opening van MAAS A.R. werden deze projecten op zondag 14 augustus 2011 ten toon gesteld in MAAS.

Next

10 jaar is jong - 1994

Tussen het moment waarop Bart Drost afstudeerde aan de Gerrit Rietveld Academie (1993) en deze tentoonstelling in MAAS liggen 10 jaren. Tien waarin het hem is gelukt om een beeldtaal te ontwikkelen die ongecompliceerd en direct is. Hij weet in zijn werken datgene vast te leggen wat bijna iedereen op een bepaalde leeftijd verliest: kinderlijke vreugde over eenvoudige zaken en een onbevangen blik op het leven.
 
Onderwerp in deze vrolijke en kleurvolle taal is het jongetje, soms een prinsje in een omgeving van dieren, bloemen, sterren. Drost beeldt geen scènes af, geen verhalen. Hij combineert verschillende motieven op intuïtieve manier. De technieken die hij gebruikt , zoals de (pastel)tekeningen en schilderingen op bitumenpapier of doek lenen zich uitstekend voor zijn snelle, spontaner manier van werken.
 
Drost maakt ook installaties, vloerkleden, gefiguurzaagde sculpturen en gedichten. Al deze disciplines komen in deze tentoonstelling aan bod.

'10 jaar is jong' werd geoOpend door Frank van de Schoor, conservator moderne kunst van Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan. Muziek van Fay Lovsky op Zingende Zaag.

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen