visit the lord at your own risk - notre dame des arts ubbergen - 2010

In 2009 organiseerde Bart Drost de groepstentoonstelling 'visit the lord at your own risk' in Kapel Notre Dame des Arts in Beek-Ubbergen, met Zhifei Yang, Marianne Peijnenbrug en Rob Ruimers.

De kapel van 'Notre Dame des Anges' in Beek bij Nijmegen wordt al jaren gebruikt als expositieruimte en is derhalve omgedoopt tot 'Notre Dame des Arts'. De tentoonstellingscommissie van de kapel heeft grote schotten tegen de zijwanden gehangen. Bij de voorbereidingen van de tentoonstelling ontdekte Drost dat zich achter deze schotten een kruisweg bevindt. Klein beeldhouwwerk in goede staat, zij het dat de oorspronkelijke kleuren verdwenen zijn. Juist deze staties hebben tot de schotten geleid. Immers 'de staties leiden te veel af', zijn te 'bepalend' en ze zouden de kunstuitingen 'in de weg staan'.

Drost was verbouwereerd. Juist de inhoud, de uitstraling en het karakter van kapellen en kerkjes inspireren hem tot het maken van site specific installations.

Als reactie heeft hij voor deze presentatie alle schotten verwijderd en bouwde een trap op wielen, opdat de toeschouwer zich langs de staties kan laten rijden en deze nu eindelijk eens van dichtbij kan bekijken.

Next

'om te huilen'

Voor deze tentoonstelling heeft Drost zijn eigen versie van de kruiswegstaties getekend. Potlood op papier. Formaat 15x10 cm. Hij presenteert de staties op een soort van schouwen, in transparant plastic lijstjes. De staties werden gebundeld in een klein boekje met de titel 'om te huilen'.


terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen