verzamelde portretten

Voor zijn tentoonstelling 'bladgoudjongens - deel 1' onderwierp Bart Drost zijn 'drieluik met de kunstenaar op zeer jeugdige leeftijd' uit 1987 aan een metamorfose, maar niet vóórdat hij er 121 portretten uit selecteerde en fotografeerde. De portretfoto's tekent hij met potlood vrijelijk na en vervolgens neemt hij ze voor een tweede keer onder de loep: hij tekent ze met vetkrijt op paneeltjes van 23x23cm. Deze verzameling portretten werd het uitgangspunt voor het project 'wie ik was'.

Next

wie ik was

Meer en meer zoekt Bart Drost middels zijn werk de uitwisseling met de ander. Hij wil de ander bij zijn werk betrekken en bij dit project trekt hij de ander letterlijk zijn werk in. Hij nodigt uit om terug te gaan naar de eigen jeugdjaren. Wie was jij toen je pakweg 10, 12, 16 jaar was? In welke portretten uit deze serie herken je jouw jonge zelf? Met negen tekeningen uit de serie wordt vervolgens een beeld gegeven van de jonge jaren. Zo krijgen de anonieme gezichten van toen alsnog een naam.

Next

dubbelportretten

Wat gebeurt er als je van drukwerk foto's maakt en op die foto's dan weer inzoomt en het aldus ontstane beeld opnieuw fotografeert? Bij sommige foto's is eenvoudig te herleiden hoe de originele afbeelding er uit zou hebben kunnen zien, maar meer dan eens wordt het gissen. Hoe het ook zij, deze foto's inspireerden Bart Drost tot het maken van een serie kleurige tekeningen. Met vetkrijt zijn 121 nieuwe portretten ontstaan van anonieme jongens in de leeftijd van pakweg 10 tot 16 jaar.


Terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen