every bird is a poet - singular_art 2013

Een duotentoonstelling van Bart Drost & Huub Niessen

Uit het begeleidende persbericht:
"Huub Niessen en Bart Drost  maken gebruik van een soort strategische naïviteit en poneren met een ondeugende glimlach grote zaken bedrieglijk simpel."

Bart Drost toonde bij Singular-Art zijn nieuwste werk 'de paranimfen', een wandvullende installatie van 9x6 schrijverijen, geflankeerd door 2x6 getekende jongensportretten en ook de sculptuur 'de wachters' uit 1992: twee populieren met vogel in top uitgevoerd in zwart papier-maché .

Next

12 paranimfen

Uit het werk 'Drieluik met de kunstenaar op zeer jeugdige leeftijd' uit 1987 koos Bart Drost 12 foto's en tekende met potlood de portretten na van de jongens die daarop figureren. Bij deze presentatie flankeren de portretten als waren zij paranimfen de serie van 54 schrijverijen.

Next

54 schrijverijen

In 2022 voerde Bart Drost zijn project 'het innerlijk landschap' uit. Eén onderdeel van dit project was de opdracht 'schrijf er op los!'. 70 maal 20 minuten heeft Bart Drost geschreven in het trafohuisje aan de Hezelstraat in de Ooijpolder. Hij schreef de regels van een vel papier 'vol' en onderen aangekomen keerde hij het blad ondersteboven en schreef verder op de andere kant van de regels. Er zijn zo 54 volgeschreven vellen papier ontstaan. Leesbaar/onleesbaar.

Next

over vogels en bomen - tekeningen

Naar aanleiding van de titel van de show 'every bird is a poet' plaatste Bart Drost als verbinding tussen de werken van collega kunstenaar Huub Niessen en zijn eigen werk twee sculpturen uit 1992 in het midden van de ruimte. Een meer dan manshoog paar cipresachtige bomen met in de top een grote vogel. 'De wachters'. Gitzwart. 

Dit soort bomen en vogels zien we vaker terug in Drosts vroege tekeningen.


Terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen