Lerarenopleiding TeHaTex - 1976/1981

In 1977 meldde Bart Drost zich in Nijmegen als student bij TeHaTex, een opleiding tot de verkrijging van het diploma tekenen, handenvaardigheid en textiele werkvormen. In 1981 behaalde hij het diploma van tweedegraads docent textiele werkvormen en van derdegraads docent handvaardigheid.Als een van de gastdocenten destijds was  beeldend kunstenaar Harry Boom werkzaam bij de afdeling textiele werkvormen. Tot op de dag van vandaag beschouwt Drost Boom als zijn grote leermeester. Dat er een zekere verwantschap tussen beiden was is duidelijk te zien aan het werk dat Drost bij zijn afstuderen presenteerde. Dit ging zover dat het op gegeven moment voor beiden niet meer helder was wie nou wie be├»nvloedde: de leraar de student of andersom: de student de leraar. Opmerkelijk in dit alles: ieders persoonlijke thematiek was zelden of nooit onderwerp in hun gesprekken, het ging altijd weer over de vorm, over de taal van het beeld.


Boom en Drost zouden elkaar later weer ontmoeten op de Gerrit Rietveld Academie. en wel in dezelfde constructie. Een onwerkbare situatie, want op dat moment erkenden zij al geruime tijd hun gelijkwaardigheid als speler in het kunstenveld.

Next

Boom exposeert de Vishal - 1981

In de periode dat Bart Drost op TeHaTex ter voorbereiding van zijn afstudeerproject zijn beelden maakte, realiseerde zijn leermeester beeldend kunstenaar Harry Boom (1946-1995) een tentoonstelling voor en in de Vishal in Haarlem. Hoewel de thematiek van ieder van hen een individuele en geheel eigene is, is er toch een sterke overeenkomst in hun beeldtaal. In de jaren die volgden zou Drost andere wegen inslaan en nieuwe paden verkennen en al doende een heel persoonlijk oeuvre ontwikkelen, waaraan de universele grootheden weemoed, verlangen en de schijnheiligheid van oordelen ten grondslag liggen.

Het devies van Boom zal echter altijd als een echo weerklinken: werken = verwerken, leven = beleven, maken = meemaken.


Terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen