inside outside art

Inside Outside Art - Kunst als verbinding

In 2021 zullen deelnemers van Kunstateliers binnen de GGZ samenwerken met professionele kunstenaars uit het land. Er wordt uitgegaan van een, in beginsel, gelijkwaardige positie van kunstenaars en patiënten. Er wordt een interactie tussen psychiatrie en de "gewone" wereld gecreëerd. Psychische problematiek bestaat, soms zelfs erg dichtbij. Dat mag aanvaard worden. Dat mag ontmoet worden.


Kunstenaars  worden uitgenodigd om op één van de volgende manieren te participeren in dit project.
A. De professioneel kunstenaar gunt één deelnemer van een Kunstatelier een werk waar op doorgewerkt kan/mag worden. In ruil daarvoor krijgt de professioneel kunstenaar één werk van hem/haar om mee aan de slag te gaan.
B. De professioneel kunstenaar laat zich inspireren door een werk van een deelnemer van een Kunstatelier maar laat het werk wel in takt. En andersom doneert de professioneel kunstenaar tijdelijk één eigen werk als inspiratiebron.
C. Professioneel kunstenaar en deelnemer van het Kunstatelier van de GGZ werken samen aan nieuw werk.


Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus bleek het ondoenlijk om het project volgens planning uit te voeren. Als zovele andere projecten is het uitgesteld. Drost stelde zijn collega van het Kunstatelier voor om desalniettemin een start te maken en ieder vanuit eigen werkplaats op elkaars werk te reageren. De een maakt een werk, stuurt daarvan via email een afbeelding naar de ander. Die stuurt daarop een werk (al dan niet in reactie) via email terug. En zo verder. Aldus geschiedde en is er een nieuwe serie werken aan het ontstaan.


Terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen