artist residence in het trafohuisje - 2021/2022

Jarenlang broedde Bart Drost op de mogelijkheid een kunstproject uit te voeren  in of vanuit het voormalige transformatorhuisje aan de Hezelstraat in de Ooijpolder. Op 1 april 2021 stelde de Stichting Van Steen en Natuur hem voor één jaar het huisje aan Drost ter beschikking voor zijn kunstprojecten. Hij gebruikte deze periode voor een nieuw persoonlijk kunstproject (het innerlijk landschap) en in zijn hoedanigheid van Mr.MAAS organiseerde hij er tot 1 april 2024 onder de noemer MAAS en de polder ook korte kunstprojecten voor en door derden (aubade voor een landschap, Het Hooge Woord, het transformatiehuisje).

Next

de mailwisseling

Dat het realiseren van een - op het eerste gezicht eenvoudig uit te voeren - kunstproject een lange adem vergt, laat onderstaande mailwisseling tussen Bart Drost en de Stichting Van Steen en Natuur zien. De mailwisseling startte op 6 februari 2015 en resulteerde op 4 april 2022 tenslotte in de definitieve toezegging. Tekstgedeelten in cursief zijn de antwoorden van de Stichting. Namen van betrokkenen zijn hier niet van belang.


06-02-2015
Beste mensen,

als inwoner van Nijmegen bewandel ik met grote regelmaat de Ooypolder.
als beeldend kunstenaar ben ik gebaat bij een zekere orde en regelmaat.
Natuurlijk is mij het transformatorhuisje aan de Hezelstraat niet ontgaan. Hoe verdrietig te zien dat het verkommerde. Hoe verheugd dat het werd opgeknapt. Langzaam maar zeker verloedert het weer een beetje.
Gedurende de jaren dat ik meerwekelijks door de polder loop gaat er van alles door mijn hoofd. Ideeën en gedachten die meer dan eens uitmonden in een kunstproject.
Hier zou ik lang over kunnen uitweiden, maar dit lijkt mij hier en nu niet op zijn plaats.
Ik schrijf deze mail met een verzoek: graag zou ik een seizoen lang (misschien zelfs vier seizoenen lang) het transformatorhuis aan de Hezelstraat gebruiken als tekenkamer;. Ik stel mij voor dat ik daar dan een tafeltje en een stoel heb staan en er telkens met papier en potlood heen wandel om er pakweg 1 uur te werken.
Over dit idee zou ik graag met de stichting van gedachten wisselen.

Met vriendelijke groet,
Bart Drost.


06-02-2015
Ik heb onlangs ook met lede ogen aangezien dat een van de bankjes verdwenen is, dat de muren beklad zijn en de deur volgeplakt met stickers. Wij zullen dit weer gaan herstellen. Ik sta niet onwelwillend tegenover ingebruikgeving van het transformatorhuisje voor het door jou aangegeven doel maar ik moet dit even in het bestuur bespreken. Ik kom er binnen enkele weken op terug.


07-02-2015   geen beren op de weg
Hartelijk dank voor de snelle reactie. Het doet mij deugd te lezen dat je niet onwelwillend staat tegenover mijn idee. Ik begrijp dat er 'haken en ogen' aan kunnen zitten. Maar: geen beren op de weg in de Ooypolder! Ik hoop met heel mijn ziel dat het bestuur met jouw mee gaat. Terugkijkend loop ik al pakweg 10 jaar met dit plan rond... Mocht het bestuur met mij in gesprek over een en ander dan ben ik daartoe natuurlijk bereid.

24-02-2015
Ik heb het besproken in het bestuur van de stichting. We zijn bereid om je de traforuimte in gebruik te geven. De vraag was nog of je daar nog een kleine vergoeding voor wilt betalen?


25-02-2015
Dit is een vreugdevol bericht! Fijn dat de stichting bereid is om de traforuimte aan mij in gebruik te geven. Wat verstaat het bestuur onder 'een kleine vergoeding'? Als bekend leveren de kunsten vandaag de dag financieel niet veel op. Ben benieuwd naar welk bedrag de gedachten van het bestuur naar uit gaan. Wellicht kan het ook in natura. Bijvoorbeeld zorg voor onderhoud? Of iets van de gemaakte kunst? Wanneer zou het ingaan en is er een afgebakende periode? Dat wordt dus toch nog even van gedachten wisselen. Hoe het ook zij, het is een geweldig vooruitzicht om in de traforuimte aan het werk te kunnen gaan.

25-02-2015
Het is mij bekend dat de kunsten niet veel opleveren. Daarom is ook gesproken over ene kleine vergoeding. Dat zou ook in natura kunnen. BV het schoonmaken van de deur van al die stickers. Ik ben vanaf morgen enkele weken weg.  Na 18 maart moeten we dan even een afspraak maken om je de sleutel te geven.  Verder lijkt het mij goed om een gebruikscontractje te maken. Het zou best een jaar kunnen zijn. Als het bevalt kunnen we het eventueel verlengen.


25-02-2015   na 18 maart
Fantastisch! Na 18 maart neem ik weer contact met je op. Ik verheug me zeer. Tot dan.

23-03-2015   afspraak
als alles goed is ben je inmiddels 'weer terug'. Graag zou ik een afspraak met je maken inzake sleutel en gebruikscontractje traforuimte.

23-03-2015
Ik zal een gebruikscontractje maken. Dan maken we even een afspraak.


24-03-2015  re: afspraak
Ik wacht rustig af.

13-04-2015   drukke beren juichen volop
Heb ik te vroeg gejuicht? Zijn er kinken in de kabel? Of beren op de weg? Onvoorziene omstandigheden? Of gewoon de drukte van alledag? Het voorjaar is volop in aantocht. Tijd voor de traforuimte?

13-04-2015
Nee, er zijn geen beren of kinken. Ik heb nog geen tijd gehad om het contract te maken;  ik moet voor 16 april een aantal werkzaamheden afronden en daar ben ik nog druk mee bezig. Daarna kom jij aan de beurt.


20-04-2015   wegloophuisje

Fijn. Zo'n trafohuisje loopt tenslotte ook niet weg, bedacht ik me ter geruststelling...

14-05-2015   seizoenen blijven gaan en komen
De wandelschoenen aan, Hup! weer de polder in. De tijd verstrijkt, zo gebeurt dat. Nog even en de lente gaat over in de zomer. Eind winter was ons eerste contact. Zou toch mooi zijn als begin zomer de sleutel is overhandigd. Maar als gezegd: trafohuisjes lopen niet weg en seizoenen blijven gaan en komen...

07-06-2015   gebruikscontract trafohuisje hezelstraat
Vier maanden geleden nam ik contact met Van Steen en Natuur op en ik verheugde mij er zeer op het besluit van de Stichting het Trafohuisje aan de Hezelstraat een tijd aan mij in gebruik te geven. In onze daarop volgende mailwisseling heb ik voor het laatst iets van jou vernomen op 13 april. Is er iets dat ik kan doen om het opstellen van het gebruikscontract en het overhandigen van de sleutel te bespoedigen?

07-06-2015
Ik heb een gebruiksovereenkomst opgesteld. Zie bijlage. Ik heb aan Staatsbosbeheer, die ons het trafohuis in gebruik heeft gegeven, even formeel toestemming gevraagd voor de ingebruikgeving Kijk maar vast naar het contractje. Als je nog opmerkingen hebt, hoor ik het wel.

08-06-2015   fijn!
Wat fijn dat de gebruiksovereenkomst klaar is! Ik neem aan dat we voor de goede orde samen ter plekke de stand van zaken nog zullen gaan bekijken alvorens te ondertekenen. Is het nu enkel nog wachten op de formele toestemming van Staatsbosbeheer? Hoop snel van je te horen.

08-06-2015
Voor we ondertekenen gaan we de situatie ter plekken even bekijken. Ik moet nog even op SBB  wachten. Ik kreeg van NN een bericht dat hij pas 15 juni weer terug op kantoor is.


16-07-2015   en?
Inmiddels al iets vernomen van NN?
 
16-07-2015
Staatsbosbeheer wil niet meewerken aan de verhuur. Huns inziens past dat niet in de toeristische bestemming die het trafohuis heeft/moet hebben. Ik heb daarop gereageerd maar nog geen reactie terug gehad van NN.


17-07-2015   oei!
Wat vervelend. Dat is een onverwachte ontwikkeling, nietwaar? Laten we hopen dat jouw reactie tot een positief resultaat leidt. In ieder geval heel veel dank voor de moeite die je neemt. Het tekenkamerplan heeft alles in zich om een prachtig project te kunnen worden.

17-07-2015
Nee, dat had ik ook niet verwacht. Misschien komt het nog goed.


18-07-2015   poffertjes

ik krijg van diverse kanten suggesties: van 'verkleed je als toerist' tot 'je kunt er poffertjes gaan bakken'. Maar zonder dollen, als er iets is waarmee ik Staatsbosbeheer positief kan beïnvloeden, laat me dit dan weten.

18-07-2015
Voorlopig even niets doen.


17-09-2015   beweging?

Toch maar nog eens navragen: is er bij Staatsbosbeheer nog beweging gekomen?

17-09-2015
Nee, helaas niet.


17-09-2015    mogelijkheden?
Dat is erg jammer. Het is en blijft een mooi plan. Ik zag er naar uit om me te laten verrassen door wat de seizoenen van de ooy mij zouden brengen. Zijn er nog mogelijkheden of betekent dit nu dat het er gewoon niet in zit?

17-09-2015
Op dit moment zit het er niet in. We gaan nu het trafohuis opknappen. Misschien hebben we volgend jaar een nieuwe kans.


17-09-2015   ideeën te over
Fijn dat jullie het trafohuis (weer) opknappen. Het is een prachtig monumentje. Ergens in maart neem ik weer contact op. Wie weet waait er dan een andere wind. Wanneer ik iets kan betekenen in de planontwikkeling, houd ik mij graag aanbevolen. Ik kan me voorstellen dat het trafohuis een semi-culturele bestemming krijgt. Er zijn ideeën te over?
 
17-09-2015
Ik hou je aanbod in gedachten.


17-09-2015   trafokunst
Al meerdere jaren verzorg ik het kunstproject 'MAAS' in mijn atelier aan de Graafseweg in Nijmegen. Zie ook www.maasartistresidence.nl. Ik kan me voorstellen dat het trafohuis een mini-broedplaats voor kunstenaars zou kunnen zijn.Met maandelijks een openbaar gebeuren voor jan en alleman. Natuurlijk zou het trefwoord dan zijn: trafokunst. Op deze manier is het trafohuis beschikbaar voor pakweg 12 kunstenaars per jaar - en geen éénmansproject -  met evenzovele activiteiten...

17-09-2015
Lijkt me een leuk idee. Ik ga het met SBB bespreken.


10-12-2015   eenzaam & leeg
Tijd verstrijkt en dat hoort ook zo. Het jaar 2015 is bijna voorbij.Geen idee of je nog met SBB contact hebt gehad. Het trafohuisje staat nog steeds eenzaam & leeg te wezen. En dat terwijl het zo prachtig gebruikt had kunnen worden. Ik schreef je dat ik ergens in maart weer contact zou opnemen. Blijkbaar kan ik niet langer dan drie maanden wachten. De wens om in het trafohuisje met kunst aan de gang te gaan blijft. Hou je vast aan het idee 'voorlopig even niets doen?'

10-12-2015
We gaan het trafohuis eerst opknappen. Dat zal wel voorjaar 2016 worden. Daarna gaan we weer met SBB om tafel om de gebruiksmogelijkheden te bespreken.


18-06-2016   overleg met SBB

De meteorologische zomer is er alweer een tijdje en de astronomische zomer komt er al snel aan. Natuurlijk ben ik heel benieuwd of er al vorderingen zijn in het overleg met  SBB wat betreft de gebruiksmogelijkheden van het trafohuis in de Ooypolder. Ik neem aan dat je me op de hoogte houdt?

18-06-2016
Er zijn geen vorderingen te melden.  Ik ben nog bezig met het opvragen van offertes om het trafohuis te herstellen.


31-10-2016   voorjaar wordt najaar

De tijd verstrijkt, het voorjaar is inmiddels najaar geworden. Om de boel inzake ingebruikname trafohuisje 'een beetje levend' te houden heb ik 9 oktober l.l. een papieren brief gestuurd aan het bestuur van de stichting. Daarop heb ik tot op heden helaas nog geen reactie mogen ontvangen. Plannen voor de in gebruik neming van het trafohuisje zijn er nog steeds en mijn enthousiasme is allerminst afgenomen, te meer omdat plannen niet stil liggen maar zich ontwikkelen. Zo ligt er nu een heel mooi concept, dat in éen of twee maanden uitgevoerd zou kunnen worden. Wat denk je, zou het er van komen? Zoals ik ook in mijn brief aangaf lijkt het mij zinvol om eens 'face tot face' met elkaar in gesprek te gaan: SBB, van steen en natuur & ondergetekende. Ik hoop spoedig van je te horen.
 
16-11-2016   en?
Alweer twee weken gelden verzond ik onderstaande mail aan jou, waarop ik tot nu toe helaas nog geen reactie heb mogen ontvangen. ik hoop dat het je goed gaat en dat je niet bent geveld door een griep of erger. Is er al enige beweging omtrent de in gebruik name van het trafohuisje in de Ooypolder?

16-11-2016
Je moet geduld hebben. Ik heb nog geen bestuursvergadering gehad en ik ben nog in overleg met Staatsbosbeheer over een aantal zaken, waarin ik het gebruik van het trafohuis meeneem. Het gaat nu eenmaal niet sneller.  


16-11-2016   op papier

Dank voor je reactie. Laat me weten wanneer je mijn telkens weer mailen onplezierig gaat vinden. Een zekere dadendrang is mij niet vreemd, geduld zal ik moeten oefenen. Ik ben blij te lezen dat een en ander nog 'in het vat zit'. Inmiddels werk ik aan een plan voor het trafohuis waarmee Staatsbosbeheer zeer in zijn/haar nopjes zal zijn. Hierbij grijp ik terug op een project dat ik afgelopen zomer in Amerika mocht uitvoeren en dat daar met veel enthousiasme is ontvangen. Ik bouwde er een klein huisje, ontving er gasten en een en ander eindigde in een tentoonstelling. In de Ooypolder zal landschapsbeleving centraal staan, de werktitel van het project is: 'innerlijk landschap'. Plan is om ook in het trafohuisje telkens één gast te ontvangen en dan via tekenen, schrijven en spreken tot nieuwe beelden te komen. Het zou mooi zijn als ik aansluiting bij het natuurmuseum in Nijmegen zou vinden, daar wordt aan gewerkt. Zou het zinvol wanneer ik een en ander op papier zet en dat dit dan meegenomen kan worden in jouw overleg met SBB?

16-11-2016
Het is denk ik wel zinvol als ik van jou een stukje tekst krijg over jouw project landschapsbeleving. Ik heb ook goede contacten met het natuurmuseum.


17-11-2016   voilà                                                                           zie bijlage
Dank voor je reactie, ik ben meteen aan de slag gegaan. Met plezier heb ik een en ander op een rijtje gezet. Het is natuurlijk een concept, nog niets staat vast. Wil je de bijlage eens doorlezen en waar nodig van kanttekeningen voorzien? Als ik Staatsbosbeheer was, dan zou ik er mijn vingers bij aflikken. 'innerlijk landschap' in de Ooypolder kan namelijk heel goed als een pilot worden gezien. Als het een succesvol project blijkt, kan het format ook in andere natuurgebieden kunnen worden toegepast: de Maasduinen, de Hoge Veluwe, Limburgs Landschap, de  Waddenzee, de Utrechtse Heuvelrug, Zeeuws Vlaanderen, noem maar op. Ik hoop van harte dat het concept zal worden aangenomen en ik in het komende voorjaar met het project kan starten. Vanzelfsprekend wil ik het plan mondeling komen toelichten, mocht daar behoefte aan zijn.

17-11-2016
Het concept is leuk bedacht. Alleen het openen van de grijze deur kan uit veiligheidsoogpunt niet. Daar zit namelijk geen balustrade. Ik zal het SBB bespreken.


17-12-2016    stappen

Wat zou het heerlijk zijn het nieuwe jaar in te gaan met de realisering van het 'trafohuis-project' in het vooruitzicht. Eerder schreef ik je al dat geduld bewaren niet mijn sterkste kant is, maar ik meen het in dit geval toch niet slecht te doen? Ik ben heel benieuwd of er stappen zijn gezet richting SBB.

17-12-2016
Geduld is een schone zaak, zeker als je met SBB te maken hebt. Ik heb jouw opzet 20 november naar de boswachter gestuurd. Ik heb hem daar inmiddels aan herinnerd omdat ik nog geen reactie heb ontvangen. Ik wacht zijn reactie af.


17-12-2016    eindeloos
Dan oefenen we dus beiden in geduld? Is het een idee dat ik op persoonlijke titel contact met de boswachter/SBB opneem? Want het wordt zo langzaam maar zeker wel een erg eindeloos gebeuren. Fijne weekend!

17-12-2017
Nee, liever niet. Onze contacten met SBB  en de boswachter zijn goed. SBB is ons ook goed gezind. Maar het werkt daar niet zo snel. Je moet dus gewoon nog geduld hebben.


01-01-2017   alle goeds voor 2017

de koene ridder
hij staat paraat
dag in dag uit
ogen wijd open

 geen angst
 geen schaamte
 geen kwaad in de zin
 zijn harnas is vergeten

Alle goeds voor 2017!

01-01-2017
Ook voor jou de beste wensen. Hopelijk kunnen we dit voorjaar toch wat doen. Ik zal deze week de boswachter bellen. Hij heeft niet gereageerd op mijn herinneringsmail.


02-01-2017   geweldig

Dat zou geweldig zijn!

04-01-2017
Ik heb de boswachter gesproken. Hij zou het volgende week bespreken in het team.


04-01-2017   goed en wel
Dank voor je bericht. Laten we hopen dat het team dan goedgemutst is en ons welgezind.

19-01-2017   teambespreking SBB
je zult begrijpen dat ik erg nieuwsgierig ben naar het resultaat van de teambespreking van de boswachter en SBB. als het goed is heeft deze bespreking afgelopen week plaats gevonden. heb jij inmiddels iets daarover gehoord?

23-01-2017
Ik heb vrijdagmiddag de boswachter nog gesproken. In principe is er geen bezwaar tenzij er nog een kerkuil zit. Volgens iemand van Staatsbosbeheer zou er zo'n vogel nestelen. Ik heb hem nog nooit gezien, maar ja ik ben ook geen ornitholoog.

23-01-2017    kerkuil
Dankjewel voor dit goede bericht. Natuurlijk gun ik de kerkuil een fijne behuizing, Maar gelijkertijd hoop ik van harte dat hij/zij níet het trafohuisje daartoe heeft uitverkoren! Wie geeft tenslotte uitsluitsel hierover?

23-01-2017
Staatsbosbeheer geeft uitsluitsel.


15-02-2017   re: kerkuil

Heeft SBB al meer duidelijkheid gegeven inzake kerkuil en trafohuisje?

15-02-2017
Nee nog niet. Ze moeten nog steeds naar die kerkuil gaan kijken.


16-02-2017    nog eens vragen
Wat denk je, gaat het te ver om hen nog eens te vragen om te gaan kijken en uitsluitsel te geven? Ik zou graag weten of ik inderdaad dit jaar ? dan eindelijk - mijn project kan gaan uitvoeren.

16-02-2017
Ik heb vandaag uitsluitsel gekregen dat er geen kerkuil in zit. Hoera ! SBB gaat nu een gebruiksovereenkomst opstellen, waarin staat dat wij het aan jou in gebruik mogen geven. SBB kennende is daar ook wel weer een periode van enkele weken  mee gemoeid. De boswachter heeft aangegeven dat hij het dit voorjaar geregeld wil hebben. Je moet dus nog wel weer even geduld hebben maar het ziet er goed uit.  


16-02-2017  een luid hoera!
Inderdaad een luid hoera! Ik heb even teruggekeken: mijn eerste mail aan Van Steen en Natuur dateert van 7 februari 2015... Zullen we toch proberen 'de vinger aan de pols' te houden, zodat 1 april een en ander rond is?

16-02-2017
Ik zal de boswachter regelmatig aan zijn jas trekken, maar dat is bij SBB geen garantie dat iets snel afgewerkt wordt.


15-03-2017   de jas van de boswachter
Alweer een maand verstreken en het zonnetje speelt voorjaar. Wat denk je, tijd om weer eens aan de jas van de boswachter te trekken?

16-03-2017
Ik doe dat regelmatig maar het is SBB; daar gaat alles langzaam.


16-03-2017   voeten in de aarde

ja, dat is me wat. Ik heb enkele weken geleden het idee van 'innerlijk landschap' besproken met MS, als ecoloog en filosoof betrokken bij SBB. Hij was zeer enthousiast over het project en stelde meteen voor om het 'landelijk' aan te pakken. Mijn reactie was er een van "laten we eerst maar eens rustig in de Ooy beginnen, want dat heeft al genoeg voeten in de aarde". Maar we houden goede moed! ps: heb ik je al eens bedankt voor alle inspanningen, telkens weer?

12-04-2017   moedeloos
Zo jammer, de natuur laat al volop lente zien en nog steeds geen sleutel van het trafohuisje... Ik word er moedeloos van. Kan ik iets doen om schot in de zaak te krijgen? Misschien 'mijn contacten bij SBB' inschakelen?

12-04-2017
Ik kan me het goed voorstellen. Ik heb ook 10 jaar moeten wachten op een contract voor de veldoven. Ik vraag regelmatig hoe het er mee staat. Ik heb vandaag weer een paar keer gebeld maar krijg steeds de melding dat het toestel bezet is. Ik heb liever niet dat jij ook er mee bezig gaat
.

22-04-2017   geen 10 jaren!

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iets zo eenvoudigs zo lang moet duren. 10 jaar wachten op een contract voor een veldoven! Laten we hopen dat het contract voor het trafohuisje geen 10 jaren duren zal en dat het contract ook bestendig zal zijn. Maar goed, ik houd me in en ga er zelf niet mee bezig. Mocht je op gegeven moment denken 'nou doe maar Bart' laat je me dit dan weten? All' sal reg komm!

26-05-2017    moede
Het is zes weken geleden alweer. Ik neem aan dat de vlag nog niet in top kan? Eenieder met wie ik spreek over 'het trafohuisje' valt zowat van zijn stoel van verbazing. Waarom moet zoiets zo lang duren? Langzaam wordt het mij zwaar te moede...

26-05-2017
Ik kan het me voorstellen dat het zwaar te moede wordt. Ik heb deze week de boswachter nog een keer gebeld en zijn voicemail ingesproken met de vraag hoe het met het contract staat en of ik niet zelf een contract kan opstellen wat zij dan kunnen ondertekenen. Ik heb daarop nog geen reactie gekregen. Snelheid in de administratieve afhandeling van zaken is niet de grootste kwaliteit van SBB.  Zoals ik al eens eerder heb verteld heb ik 10 jaar moeten wachten op een contract voor de veldoven. Er zit helaas nog niets anders op dan nog te wachten.

 
26-05-2017    fiat
Is het een idee om het contract dat Van Steen En Natuur destijds opstelde gewoon te fiatteren en naar SBB op te sturen?

27-05-2017
De gebruiksovereenkomsten van SBB zijn wat uitgebreider. Daarom heb ik voorgesteld om op basis van de gebruiksovereenkomst voor de veldoven een soortgelijke overeenkomst voor het trafohuis te maken. Maar daar moeten ze dus wel eerst mee instemmen.


29-05-2017    voorstel

Dat lijkt me toch een heel werkbaar voorstel. Fijn, dankjewel.
 
08-06-2017   brood?
En? ziet SBB brood in jouw voorstel en kunnen de boterham nu gesmeerd worden?

10-06-2017
Ik heb nog steeds geen reactie van SBB. Het blijft dus droog brood voorlopig.


15-07-2017   toch nog eens
Zo vlak voordat het vierdaagse spektakel begint en de omgeving van Nijmegen welhaast wordt ondergelopen door veertigduizend wandelaars, toch nog eens informeren of er beweging zit in het verkrijgen van een contract voor gebruik van het trafo-huisje in de Ooypolder. Lukt het om contact te krijgen met SBB?

15-07-2017
Helaas nog geen vooruitgang. Maar we blijven moed houden.


01-09-2017    kriebelen
?en dan is het alweer september. Natuurlijk, we houden moed! Het trafohuisje staat er nog steeds. Wat hadden er al mooie dingen in kunnen gebeuren. Het is niet anders. Tijd om SBB weer eens te kriebelen?
 
01-09-2017

Ik doe regelmatig kriebelen. Ik heb de boswachter laatst nog gebeld en zijn voicemail ingesproken maar ik krijg geen reactie. Ik zal daar binnenkort een keer binnen lopen. Het moet toch mogelijk zijn om het voor volgend jaar te regelen. We blijven moed houden.


12-09-2017   binnen lopen
Dat lijkt me een heel goed idee, binnenkort een keer binnen lopen. Laat me weten als het je zinvol lijkt wanneer ik dan met je mee kom. Ik hoop van harte dat het binnen afzienbare termijn geregeld wordt.


16-09-2017   poolshoogte
En? Ben je al weer eens binnen gelopen bij SBB? Ik ben er van overtuigd dat dit zeker zin kan hebben. De plannen om met het project 'innerlijk landschap' aan de slag te gaan liggen al tijden klaar. Wat denk je, zouden we samen nog eens poolshoogte kunnen gaan nemen bij/in het trafohuisje?

17-09-2017
Ik heb nog geen tijd gehad om bij SBB langs te gaan. Je moet nog even geduld hebben.


03-10-2017   voor je het weet

Zojuist zag ik bij 'vroege vogels' een item over snorkelen in de Ooypolder. In een plas vlakbij het trafohuisje. Het moet niet gekker worden bij SBB, dacht ik zo. En een contract ter in gebruik neming van het trafohuisje laat maar op zich wachten. Voor je het weet nestelt er zich alsnog een kerkuil?

09-11-2017   toch maar weer eens
Het is alweer november 2017? Je weet niet half hoe graag ik met het project in het trafohuisje zou starten. Aan de stichting van steen en natuur ligt het niet en ook  Staatsbosbeheer staat er welwillend tegenover. Maar ik kan pas starten als er een gebruikerscontract is. Daar wachten we nu alweer een heel lange tijd op. Wat denk je, toch maar weer eens actie ondernemen?
 
17-11-2018
Ik heb de boswachter weer gesproken. Hij wordt helemaal tureluurs van de problemen die ze op het hoofdkantoor maken over aansprakelijkheid. Ik heb afgesproken dat ik een voorzet voor een gebruiksovereenkomst maak. Het zal nog wel een tijd duren. Dus heb geduld.


23-11-2017   Lennon
't Is me wat... Zouden ze op het hoofdkantoor van SBB de tekst van John Lennon kennen? Hij zong destijds "there are no problems, only solutions". Inmiddels houd ik geduld!

06-02-2018   voorzet
Het is vandaag op de kop af drie jaar geleden dat ik mijn eerste verzoek deed aan de stichting om het trafohuisje in de Ooypolder in gebruik te mogen nemen.  Op het hoofdkantoor van SBB bleek men zich zorgen te maken vanwege problemen inzake aansprakelijkheid en dan nu de onvermijdelijke vraag: zit er al schot in de voorzet voor een gebruiksovereenkomst die jij voor hen/mij zou maken?

22-02-2018   zorgen?
De vraag is of ik me zorgen moet maken. Niet zozeer om het al dan niet slagen van het trafohuisje-project, als wel om jouw eigen welbevinden. Je bent immers iemand die telkens weer prompt reageert op mijn mails, desalniettemin heb ik op onderstaande mail geen antwoord van je ontvangen. Graag een 'teken van leven'!

22-02-2018
Nee, je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Ik heb jouw mail alleen gemist. Een voorzet voor de gebruiksovereenkomst heb ik nog niet kunnen maken. Mijn moeder is in januari overleden en daarnaast heb ik het erg druk met mijn werk. Maar het heeft nog steeds mijn aandacht. Je moet alleen nog wat langer geduld hebben.


 22-02-2018   gebruiksovereenkomst
Allereerst gecondoleerd met het overlijden van jouw moeder. In de bijlage vind je de gebruiksovereenkomst die je eerder al eens hebt opgesteld. Deze lijkt mij passend. waar voldoet die niet? Het zou toch fantastisch zijn als ik dit voorjaar (dat is al heel snel!) met het project zou kunnen starten.

22-02-2018
Dat is de overeenkomst tussen onze stichting  en jou maar er moet een overeenkomst tussen VSN en Staatsbosbeheer komen. Daar voldoet deze overeenkomst niet voor. Ik zou nog niet te veel hopen op een start in het voorjaar.


23-05-2018    een mooi project op een mooie plek
Tja, inderdaad. In de lente starten is helaas niet gelukt. Het is inmiddels alweer drie maanden later. Ik dacht ik houd me even stil... Maar dan toch weer de vraag of er schot zit in de zaak. Het blijft een mooi project op een mooie plek, nietwaar?

24-05-2018
Het maken van een overeenkomst heeft niet mijn prioriteit gehad. Mijn vrouw is in maart gevallen  en had een breuk in haar schouder; ik heb haar moeten verzorgen waardoor ik voor andere zaken geen tijd had.


25-05-2018   geleerd
Ai, alweer een naar familiebericht. Je wordt niet gespaard, de laatste maanden. Dat de overeenkomst niet de hoogste prioriteit heeft, begreep ik al. Er zijn natuurlijk talloze andere zaken die dringen om aandacht. Jammer echter dat je geen 'hulp' bij het maken van de overeenkomst wilt, dat zou de boel eventueel kunnen ontlasten, misschien zelfs bespoedigen. Afgelopen maand vierde ik mijn ? alweer ? 63ste verjaardag. De tijd verstrijkt op alle fronten. Ik blijf hopen en geduld uitoefenen. Wat dat laatste betreft heb ik al aardig geleerd, dacht ik zo.

09-07-2018
Er is weer wat vertraging in de zaak gekomen omdat de boswachter is vertrokken. Die stond er volledig achter. Met de nieuwe moet ik nog weer contact zoeken. Een kerkuiltje maakt het er niet gemakkelijker op. Ik had al aangegeven dat het een zaak van lange adem wordt.


07-08-2018   ijzer smeden

Wat hier nou op te zeggen. Ik heb enkel een ander spreekwoord voor handen: je moet het ijzer smeden als het heet is. Het hoeft toch niet koste wat het kost een kwestie van lange adem te worden? Ik weet dat ik rustig moet blijven, anders 'gooi ik mijn eigen glazen in'. Enig idee wanneer je contact gaat hebben met de nieuwe boswachter?

18-09-2018    boswachter
Allereerst maar eens de wens uitspreken dat het je goed gaat. Je zult begrijpen dat ik zeer benieuwd ben of er al contact geweest is met de nieuwe boswachter. Wie weet staat die goede man ook positief tegenover mijn Ooy-project. Laat je me weten wanneer ik 'iets moet doen'?
 
21-11-2018   nachtvorst

De winter nadert, er was alweer een beetje nachtvorst. Het is vast erg koud nu in het transformatorhuisje... Dus 'innerlijk landschap' maar even op een zijspoor? Niks daar van! Ik ben benieuwd of je al contact hebt opgenomen met de nieuwe boswachter en zo ja, hoe die dan tegen het project aankijkt. Zou toch fantastisch zijn als ik er het komend voorjaar dan eindelijk mee zou kunnen starten. Dan eindig ik waarmee ik natuurlijk had moeten beginnen, Namelijk de hoop uitspreken dat het je goed gaat, in alle opzichten.
 
21-11-2018
Ik heb nog geen contact opgenomen. Ik heb oogproblemen gehad. Dit heeft daarbij niet mijn hoogste prioriteit. Je moet nog even geduld hebben.


22-11-2018   druppelsgewijs

Dat is niet zo'n mooi bericht. Ik hoop van harte dat de oogproblemen inmiddels zijn opgelost. Sedert pakweg 15 jaar word ik behandeld aan glaucoom. Met elke dag de ogen druppelen lijkt de boel nu onder controle. Ik begrijp dat mijn plan niet jouw hoogste prioriteit heeft en wellicht komt de functie bij van steen en natuur bovenop het alledaagse werk en andere besognes. Bij mij ligt dat natuurlijk anders: 'innerlijk landschap' is een deel van mijn werk als beeldend kunstenaar. We leggen hebben dus duidelijk een andere insteek. Met alle plezier en de beste wil van de wereld wil ik me er voor inzetten om het project te doen doorgaan. Het liefst zou ik zelf contact met sbb opnemen.
Het is dat ik je dit al eerder voorstelde, maar jij hebt toen gezegd 'doe dat maar niet, Bart'. En dan doe ik dat ook niet. Maar het kost me wel moeite, dit geduld uitoefenen.
Soms vrees ik dat je inmiddels wel genoeg zult hebben van mijn mailtjes...

01-03-2019   hoe staan de zaken?

De fantastische zonuren van de afgelopen dagen deden mijn hart sneller kloppen. Nu is het grijs buiten, dus kalm aan maar weer. Onderstaande mail is waarschijnlijk aan je aandacht ontsnapt. Desalniettemin... Het is ruim 4 jaar geleden dat ik mijn eerste mail naar jullie stuurde. Ruim 4 jaar geleden dat Van Steen en Natuur toestemde de traforuimte aan mij in gebruik te geven. Het trafohuisje staat nog ledig en wel in de polder. 'innerlijk landschap' wacht op een startsein. Hoe staan de zaken?
 
01-03-2019
De mail is niet aan mijn aandacht ontsnapt, maar ik heb verder nog geen mededelingen over de voortgang. Als het geregeld is, kom ik bij je terug.

 
14-05-2019 vraag
Het is volop lente inmiddels en de tijd verstrijkt. Ik kan het toch niet nalaten om je te vragen of er beweging zit in het maken van een contract voor het trafohuisje, of er inmiddels contact geweest is met de nieuwe boswachter...

09-10-2019  2020?
Toch maar weer de stoute schoenen aangetrokken... Niettegenstaande het feit dat je mij bij mail van maart hebt toegezegd  'bij mij terug te komen zodra de zaak geregeld is', kan ik toch niet wachten met de vraag of er vorderingen zijn in het contact tussen SBB en Van Steen en Natuur inzake mijn project 'innerlijk landschap'. Dit jaar is weer voorbij gegaan, helaas ook nu zonder dat het project een aanvang heeft kunnen nemen. Wat denk je, kan ik 2020 optimistisch tegemoet zien inzake de realisering ervan?


28-10-2019
Ik zou jou berichten als ik het rond had met SBB. Dat is nu het geval. In 2020 kun je dus gebruik maken van het trafohuis. Ik moet alleen nog een gebruiksovereenkomst maken tussen onze stichting en jou. Zodra ik die klaar heb, stuur ik die toe.
.


28-10-2019
Hartelijk dank voor dit heugelijke bericht. Je kunt je wellicht wel voorstellen dat ik er heel erg blij mee ben. De schaamte bekruipt me wel een beetje, dat ik het niet heb kunnen laten je toch nog zo nu een dan een mail te sturen. Vol goede moed wacht ik de gebruiksovereenkomst af. En dan eindelijk het project voorbereiden en in goede banen leiden.


06-01-2020   gebruiksovereenkomst
Allereerst nog de allerbeste wensen voor 2020.  Je zult begrijpen dat ik het jaar met veel plezier tegemoet zie, nu je het rond hebt gekregen met SBB inzake het trafohuis. Je hebt me eerder al eens een gebruiksovereenkomst toegestuurd. Wellicht is die ook nu nog bruikbaar? Dat scheelt weer een boel gedoe. In de bijlage kun je die eerdere gebruiksovereenkomst vinden. Afijn, ik hoop spoedig weer van je te horen.


24-02-2020   eerste lustrum
We kunnen ons eerste lustrum vieren! Op 24 februari 2015 liet je mij weten: "Ik heb het besproken in het bestuur van de stichting. We zijn bereid om je de traforuimte in gebruik te geven. De vraag was nog of je daar nog een kleine vergoeding voor wilt betalen?"
En nu verder...


18-04-2020   'aantekeningen uit het transformatorhuis'

Laat ik eerst de hoop uitspreken dat het je goed gaat. Het zijn vreemde tijden waarin we leven. 'Niets is meer wat het was'. Geïsoleerd in huis moeten verblijven, Zo weinig mogelijk ontmoetingen face to face. Veel is ongewild stil komen te liggen, andere dingen ontstaan onverwacht. Het project 'innerlijk landschap' is in de geplande vorm onmogelijk nu, daarentegen is er wel een nieuwe, aangepaste versie ontwikkeld: 'aantekeningen uit het transformatorhuis'. Komende week hoop ik mijn 65ste verjaardag te vieren. De sleutel van het transformatorhuisje zou een pracht cadeau zijn. Tenslotte eindig ik met de wens dat het jou en de jouen  goed blijft gaan.


20-04-2020
Het gaat goed. Met onze stichting gaat het wat minder. Al onze inkomsten uit de zonnetrein zijn weggevallen terwijl de lasten doorlopen. We houden het nog wel even vol maar dit moet niet te lang duren. Alvast gefeliciteerd met je 65e verjaardag. Ik zal kijken dat ik binnenkort de overeenkomst afrond.


21-04-2020   er zijn altijd oplossingen...
Fijn te horen dat het jou goed gaat, jammer echter van de financiële perikelen van de stichting. Een zonnetrein moet rijden, dat spreekt vanzelf. Er zijn altijd oplossingen... Ik hoop inderdaad binnenkort de overeenkomst te mogen ontvangen. Daar zie ik met enthousiasme naar uit.


08-05-2020   telkens weer

Weet je dat ik telkens blij ben als je zoiets schrijft als 'dat je de overeenkomst wellicht binnenkort afrondt'? Dan ben ik altijd weer ervan overtuigd dat de overeenkomst binnen korte tijd wordt ondertekend. En dan verheug ik me op het krijgen van de sleutel. telkens weer...  We hadden het in een eerdere mail al eens over 'een oefening in geduld'. Het blijft wonderlijk dat mijn enthousiasme voor het project nog steeds zo hoog is.
Hopelijk tot snel,


28-07-2020   we houden het nog even vol...

Het is alweer ruim 3 maanden geleden dat ik onderstaande mail van je mocht ontvangen. De tijden en omstandigheden zijn er voor de stichting helaas niet veel beter op geworden. En de gezondheid? Ik hoop van harte dat het virus je niet heeft getroffen en niet treffen zal. 'We houden het nog even vol maar dit moet niet te lang duren',  schrijf je. Het hadden mijn woorden kunnen zijn.
Wat denk je, zou de de overeenkomst een dezer dagen komen?

21-10-2020   prioriteit
Allereerst de wens uitspreken dat jij en de jouen in goede gezondheid verkeren en dan toch maar opnieuw de vraag hoe het staat met het contract voor het trafohuisje. Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat je mij liet weten dat ik in 2020 gebruik zou kunnen gaan maken van het transformatorhuisje. SBB had op dat moment ? na bijna 5 jaar wachten ? dan eindelijk toestemming gegeven. Ik heb begrepen dat het maken van een contract niet jouw hoogste prioriteit heeft, zoals al je eens schreef. Desalniettemin overheerst bij mij op dit moment een gevoel van teleurstelling. Eerlijk gezegd heb ik er ook een hard hoofd in of ik het mooie project dat ik voor ogen heb ooit nog eens in het trafohuisje kan uitvoeren. Aanvankelijk werd de vertraging door SBB, maar bijna een jaar moeten wachten op een contract geeft weinig reden tot optimisme.
Graag zou ik van je vernemen of de Stichting nog steeds willig is om het trafohuisje ter beschikking te stellen voor mijn project 'innerlijk landschap'.
Vanzelfsprekend hoop ik op een volmondig 'ja', maar mocht er onverhoopt toch een 'nee' klinken, dan hoor ik ook dat het liefst zo snel mogelijk.

21-10-2020
Ik kan me de teleurstelling voorstellen. Op dit moment zijn we door de Coronacrisis alleen maar bezig met overleven. Omdat onze treinen niet rijden vanwege gebrek aan bezoekers, vallen onze inkomsten weg. En wij krijgen van de gemeente geen ondersteuning zoals de draisine in Groesbeek. Daarom zijn alle activiteiten op een laag pitje gezet en gaan we ook nog geen verplichtingen aan mbt gebouwen die we in beheer hebben. Je zult dus nog even geduld moeten hebben. Ik hoop dat het in 2021 beter wordt.

21-10-2020   luchtig

Dat alles danig in de war is, dat begrijp ik maar al te goed. Wat betreft 'verplichtingen aangaan' zie ik het denk ik wat luchtiger. We kunnen afspreken dat ik in het gebouwtje mijn project ga uitvoeren tot op het moment dat de stichting de sleutel terug vraagt. Dan ga ik er prompt weer uit. Immers ik betaal geen penningen en kan nergens rechten aan ontlenen. Zoiets kan in het contractje worden opgenomen, nietwaar? Het zou zo simpel kunnen zijn.

02-03-2021   diensten
Wat een vervelende rotstreek hebben ze -wie dan ook- geleverd door leuzen te kalken op het transformatorhuisje! Het spijt me zeer dat dit is gebeurd. Een en ander brengt natuurlijk weer een flinke onkostenpost voor de Stichting met zich mee, net nu het er toch al zo beroerd voor staat. Ik begrijp de teleurstelling, wellicht woede en machteloosheid. Helaas weet ik niet hoe de verf van de muren te krijgen, maar de boel voor jullie over schilderen wil ik met alle plezier doen. Laat maar weten als jullie van mijn diensten gebruik willen maken. Tenslotte eindig ik met de wens uit te spreken dat het jou en de jouen goed gaat.

20-03-2021  chapeau!
Van de week liep ik weer mijn rondje door de Ooypolder. Blij verrast was ik toen ik vanuit de verte een weer graffiti-vrij transformatorhuisje zag. De stichting van steen en natuur kwijt zich van zijn beschermende taak en toont hier ferm daadkracht. Chapeau! Nu hoop ik natuurlijk van harte dat er binnenkort ook beweging komt inzake het project 'innerlijk landschap'.

14-06-2021  het normale leven
De dreiging van het virus neemt af en de coronamaatregelen worden versoepeld. Langzaam maar zeker keert het normale leven terug in het land. Uitvoeren van het project 'innerlijk landschap' in het trafohuisje staat inmiddels al ruim zes jaar hoog op mijn prioriteitenlijstje. En dat staat het nog steeds. Wellicht dat ook de vereniging Van Steen en Natuur weer licht aan de horizon ziet en dat het contract voor het trafohuisje wordt opgesteld. En kan worden ondertekend. Ik hoop van harte spoedig van je te horen.

24-10-2021  enigszins verontrust
Allereerst wil ik graag de wens uitspreken dat het jou en de jouen goed gaat, in alle opzichten. Je zult wellicht begrijpen dat ik enigszins verontrust ben helemaal geen reacties van je te hebben mogen ontvangen op mijn laatste mails. Het is niet anders en ik hoop dat de redenen hiervoor niet ernstig zijn. Alweer bijna een jaar geleden mailde je mij:  "Je zult dus nog even geduld moeten hebben. Ik hoop dat het in 2021 beter wordt". Nu loopt ook 2021 langzaam maar zeker tot zijn einde en er is nog steeds stip aan de horizon gezet waaruit zou kunnen blijken dat de uitvoering van mijn kunstproject 'innerlijk landschap' daadwerkelijk binnen korte termijn kan worden uitgevoerd.
Uit het feit dat ik jullie telkens weer mails stuur mag blijken dat de animo mijnerzijds er nog steeds volop is. De vraag rijst nu toch wel bij mij of ook De Stichting haar aanvankelijke bereidheid al die jaren heeft kunnen vasthouden. Zou je mij op de hoogste willen stellen van de huidige stand van zaken? Wat mij betreft kan het project prompt morgen al starten...

24-10-21
Ik had niet geregeerd omdat ik aangegeven had dat je geduld moest hebben. Onze prioriteit is dit jaar uitgegaan naar het overleven in tijden van Corona. We komen nauwelijks in aanmerking voor steunregelingen. Verder is onze voorzitter gestopt. Zodra de zaken op orde zijn, kom ik er op terug; dat zal in het voorjaar van volgend jaar zijn.

21-10-21  meewarige blikken
Nou, me dunkt dat de gave van geduld mij inmiddels toch niet meer ontzegd kan worden. Al ruim zes jaar probeer ik het project 'innerlijk landschap' van de grond te krijgen. Meer dan eens heb ik meewarige blikken ontvangen van mensen die mij belangstellend vragen "En? Hoe vordert het project in het trafohuisje?" Mij bekruipt soms het gevoel aan het lijntje te worden gehouden. Het contract ligt immers al zes jaren min of meer klaar. Het vergt heel wat om het vertrouwen in een goede afloop vast te houden. Immers wat zal er over een half jaar weer roet in het eten gooien? Desalniettemin hoop ik het project dan eindelijk te kunnen starten, op zijn minst in het voorjaar van 2022.

01-01-22  beste wensen!
Een voorspoedig 2022 wens ik jou en de jouen en natuurlijk ook de Stichting van Steen en Natuur!
En dat het project 'innerlijk landschap' dit jaar dan eindelijk moge starten.

02-01-22

Ook voor jou een voorspoedig 2022. 2022 lijkt me een prima start voor innerlijk landschap. Het komt goed.


19-03-2022  lentekriebels

Vogeltjes vliegen kwetterend af en aan. De ooievaars bij Oortjeshekken klepperen erop los. Een veulen loopt ietwat verdwaasd in de kudde. Iedereen heeft lentekriebels! Ik ben het startblok maar alvast gaan opschilderen. Want 'innerlijk landschap' staat dit jaar dan eindelijk te gebeuren. Wanneer denk je dat ik de sleutel in ontvangst zou kunnen nemen?


21-03-2022

Ik heb woensdag vergadering. Dan laat ik het contract tekenen. Daarna maken we een afspraak voor de sleutel.


21-03-2022  geweldig!

Geweldig! Ik verheug me erop. Tot binnenkort dan.

03-04-2022
Wanneer heb je tijd om het contract te tekenen en de sleutel  in ontvangst te nemen?


03-04-2022  contract
Komende week maandag, woensdag of vrijdag zou kunnen. Liefst 'ergens in de middag'. Zou je me het contract tevoren kunnen mailen? Dan weet ik wat er ondertekend moet gaan worden.

03-04-2022 

Vrijdagmiddag komt mij ook goed uit. Bijgevoegd het contract.


04-04-2022  ogenschouw

Dank voor het toesturen van het contract. Ik vertrouw erop dat alles zorgvuldig is geformuleerd. Deze zin echter hoort er volgens mij niet in:3. Bruiklener zal er voor zorgen'. Het lijkt mij overigens zinvol om vóór ondertekening samen het trafohuisje te bezoeken en de huidige staat ervan in ogenschouw te nemen. Vrijdag 8 april om 14.00 uur bij het trafohuisje, schikt dat?

04-04-2022

Klopt. Die zin strepen we door. Vrijdag 8 april  om 14.00 uur is goed.


Terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen