painting the boy - 1983

In de jaren dat Drost studeert aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam legt hij de basis voor zijn kunstenaarschap. In de verantwoording bij zijn afstuderen haalt Drost woorden van de Portugese schrijver Fernando Pessoa aan: "Ik huiver bij de gedachte aan hoe weinig ik onthouden heb van wat mijn vroegere leven is geweest".


Dat 'vroegere leven' herkent Drost in het beeld van 'de jongen'. Alles lijkt zich in deze figuur samen te ballen. Het gaat hem daarbij niet om één specifieke jongen, maar om het universele gegeven dat alles stroomt, alles verandert, anders gezegd dat alles voorbij gaat.


Naast het beeld van de jongen zet Drost het beeld van de zee, van oneindigheid. Hij schildert telkens weer honderden kleine 'golfjes'. Allemaal hetzelfde, allemaal anders.


Terug naar archief


Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen