een snelweg door de stad

Het atelier van Bart Drost is sinds 1985 gevestigd aan de Graafseweg. Het is de drukste straat van Nijmegen. Via deze vierbaansweg passeren dagelijks duizenden auto's, op weg naar het centrum maar veelal ook op doorreis naar 'het noorden'. Al jaren is er sprake van een aanpassing van de weg en terugdringing van de verkeersstroom. Buurtbewoners hebben zich sterk gemaakt en voeren actie om een door de gemeenteraad ingediend plan om de weg van 4 banen naar 2 banen terug te brengen uitgevoerd te krijgen. Drost droeg zijn steentje bij door brieven te schrijven naar de raad en genereerde via speelse en kunstzinnige ingrepen de aandacht van pers, publiek en bestuurders.

Op 20 juni 2020 besloot een meerderheid van de gemeenteraad de Graafseweg inderdaad te versmallen, van 4 rijbanen naar 2 rijbanen plus 1 busbaan. De bewoners werden van diverse kanten gecomplimenteerd met hun standvastigheid en gefeliciteerd met het feit dat zij in hun acties steeds verrassend bleven en zich niet hebben laten verleiden tot polariseren.

Next

de heren van de graafseweg

In mei 2020 komt de gemeenteraad van Nijmegen voor de zoveelste keer bij elkaar om zich te beraden over een zevende wijzigings-alternatief voor de Graafseweg. Het is gebruik dat burgers dan van hun inspreekrecht gebruik kunnen maken. Vanwege maatregelen om het coronavirus te beteugelen is het niet mogelijk bij deze bijeenkomst daadwerkelijk in de zaal te spreken. De raad verzoekt de burgers hun inspraak per video-bericht te doen. Drost kruipt in de huid van 9 alterego's die ieder op zijn beurt argumenten aandragen die pleiten voor het terugbrengen van de weg van 4 rijbanen naar 2 rijjbanen.

De video-boodschap wordt ondersteund door een aantal posters die gedurende 10 dagen aan de Graafseweg worden geplaatst.


Next

ga voor groen!

Om aandacht te trekken voor de belangen van bewoners van de Graafseweg en hun wens om de weg van 4 rijbanen terug te brengen naar 2 rijbanen, besluit Drost het roer om te gooien: de pijlen niet richten op de overlast die het vele autoverkeer met zich mee brengt, maar de aandacht vestigen op het gemis aan groenvoorzieningen en de voordelen die het aanbrengen van meer groen heeft voor het leefklimaat van bewoners en stad. Refererend aan de gigantische borden de gemeente en projectontwikkelaars plaatsen wanneer zij met openbare projecten aan de gang zijn en waarop zij een idyllische toekomst tonen, vroeg Drost collega kunstenaar Diederik Grootjans om een schilderij te maken van een 'Graafseweg in Groen'. Het schilderij is op kaartformaat gedrukt en in grote hoeveelheden naar de raadsleden gestuurd. In het van atelier van Drost beschilderden bewoners van de weg ieder een paneel met groene blaadjes. Deze panelen hingen 10 dagen aan de lantaarnpalen van de weg.


Next

op de barricade

Tja, hoe zet je acties kracht bij? Bij de bewoners aan de Graafseweg die de snelweg terug willen brengen van 4 naar 2 rijbanen was plotsklaps een grote actiebereidheid. Ze konden gebruik maken van inspreekrecht in de raad, brieven schrijven, argumenten aandragen. Maar telkens weer was het probleem: hoe krijgen we nu aandacht van de pers? Want dat hoort erbij.

In het atelier van Drost werden dan ook driftig spandoeken geschilderd...


Next

ingezonden en uitgesproken

Burgers hebben inspraakrecht tijdens hoorzittingen van de Nijmeegse gemeenteraad door - pakweg 3 minuten - het woord te voeren, maar ook via ingezonden brieven en videoboodschappen. In het kader van de herinrichting van de Graafseweg maakte ook Bart Drost van dat recht graag gebruik.


21 november 2019 - ingezonden brief inspreekronde gemeenteraad

Beste leden van de gemeenteraad (en anderen ook),
 
naar aanleiding van alle twijfels aangaande de wegversmalling van de Graafseweg het volgende: natuurlijk is het niet de bedoeling dat er sluipverkeer gaat ontstaan bij een wegversmalling.  Daar is onderzoek naar gedaan en 'het valt mee', begrijp ik. In het ambitie document mobiliteit (kan ik dat overigens ergens vinden/lezen?) wordt gesproken over een groei van het autoverkeer met 10-20 procent, maar dat betekent hoop ik toch niet dat de gemeente er mee instemt dat het autoverkeer naar de binnenstad met 10-20% groeit? Was het niet juist de bedoeling om de binnenstad te ontlasten van autoverkeer? Een versmalling van de Graafseweg van 4 naar 2 baans is een stimulerende en adequate maatregel om verkeer náár de binnenstad af te remmen.  En hebben we minder verkeer ín de binnenstad, tja, dan hoeft er ook weer minder uit.
Groot struikelblok is dat op dit moment de Graafseweg - nog steeds - als doorgaande route wordt gebruikt. Toegegeven zal moeten worden dat een vierbaansweg het karakter van doorvoerweg versterkt. Reden te meer om van 4-baans naar 2-baans te gaan.  Nu heb ik het nog niet eens gehad over de leefbaarheid aan de Graafseweg.  Volgens bewoners ook wel aangeduid als 'Graafse-snelweg'.  U zult begrijpen dat een snelweg voor de deur wel de minst gunstige voorwaarden schept voor een goed leefklimaat. De bewoners ervaren de straat, de weg niet als een plek om te gaan, om elkaar te ontmoeten. We haasten ons schielijk naar binnen om aan geraas, gevaar en stank te ontkomen. Dat schept geen nabuurschap. Ook u weet dat nabuurschap een van de belangrijkste pijlers voor een ontspannen en hulpvaardige samenleving is.  Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk:  in het actie voeren voor een toekomst met een veilige en vriendelijk Graafseweg blijken bewoners elkaar te vinden en wordt er een band gesmeed!
 
Ik verzoek u bovenstaande in uw overwegingen mee te nemen en wens u allen veel wijsheid bij het nemen van de nodige beslissingen. Mocht u behoefte hebben om met bewoners hierover van gedachten te wisselen, ze staan erom te springen!
 
_____________________________________


4 december 2019 - inspreekbeurt gemeenteraad Nijmegen

Beste leden van de raad,

Dat de Graafseweg in Nijmegen dringend aan herinrichting toe is, daarvan is iedereen wel overtuigd. Maar over welke kant het op moet gaan wordt door partijen nog stevig gebakkeleid.
Een groot aantal bewoners van de Graafseweg heeft zich geschaard  achter de plannen van het college om de weg van vierbaans naar tweebaans te brengen. Dit niet alleen vanwege 'eigen wooncomfort', maar zeker ook met het oog op de toekomst van Nijmegen als een stad waar het plezierig, gezond en veilig toeven is. De kwestie dreigt tot een strijd van getallen te verworden, terwijl het toch meer een kwestie is van gezond verstand zou moeten zijn.

Daarom zal ik u nu een fabel voorlezen ter overpeinzing bij de herinrichting van de Graafseweg te Nijmegen. De fabel is geschreven door Toon Tellegen en te vinden in zijn bundel 'Misschien wisten zij alles al'.

EEN ENKELE KEER HIELD DE EEKHOORN ZICH bezig met ernstige problemen. Hij zat met de mier onder een boom. Na over veel onbelangrijks te hebben gesproken kwam de afstand tussen hun neuzen ter sprake. De mier had een takje dat precies de lengte van zijn voet had. Hij hield één uiteinde daarvan tegen het puntje van zijn neus en wees met het andere uiteinde in de richting van de neus van de eekhoorn. Hij draaide het takje vervolgens om het laatste uiteinde heen, en nog eens, en nog eens, en nog eens tot hij de punt van de neus van de eekhoorn had bereikt.
'Vijf voet,'zei de mier.
'Laat mij eens meten,'zei de eekhoorn.
De zon scheen zwaar naar beneden en de verte was in een trillende nevel van hitte gehuld. De eekhoorn pakte het takje, boog zich iets voorover en mat de afstand tussen de twee neuzen.
'Drie voet,'zei hij.
'Dat kan niet,'zei de mier. Hij pakte het takje en kwam tot zes voet. De eekhoorn kroop naar hem toe en kwam niet verder dan één voet.
'Het lijkt nergens op,' zei de mier, 'zo komen we er nooit achter.'
'We moeten het aan iemand vragen,' stelde de eekhoorn voor.
Op dat moment kwam het konijn voorbij en zij vroegen hem de afstand tussen hun neuzen te meten.
Het konijn schudde zijn hoofd.
'Daar begin ik niet aan,'zei hij. 'Eens heb ik me laten verleiden om de afstand van mijn neus tot het puntje van de slurf van de olifant te meten. Maar mijn neus staat nooit stil, zoals je ziet, en dus kon er ook niet gemeten worden. De olifant raakte daardoor zeer verstoord. Hij moest en zou het weten, anders zou er dit gebeuren of dat gebeuren, ik weet het niet, maar hij stond op zijn achterste benen. Goed. Met mijn uiterste wilskracht, en na drie diepe zuchten, ben ik er toen in geslaagd om mijn neus even, één tel stil te houden. Maar hij viel meteen van mijn gezicht. Hij beweegt niet voor niets! Daar kwam ik toen pas, tot mijn verdriet, achter! De olifant heeft er de slak bij gehaald en die heeft mijn neus er toen weer aan gelijmd, maar dat heeft toch zó lang geduurd dat er wel tien groene kolen voorbij zijn gekomen, die ik niet heb kunnen ruiken. Ja! Dus je kunt je wel voorstellen dat ik sindsdien mijn neus nooit meer heb stilgehouden. De olifant ging toen akkoord met een geschatte afstand, dat is dus zo maar een afstand, van vier voet. Maar als je het mij eerlijk vraagt dan is dat neuzen-afstanden meten nergens goed voor, zo niet zeer gevaarlijk. En nu: gegroet. Ik ruik kool.'
Het konijn boog voor de mier en de eekhoorn en schoot toen het struikgewas in.
'Tja,'zei de eekhoorn. 'Laten wij het ook maar op vier voet houden. Of heb jij een betere afstand?'
'Nee,' zei de mier.
De zon scheen steeds feller naar beneden, die dag, en uit alle hoeken en gaten van het bos steeg luid gepuf naar boven.

_____________________________


12 december 2019 - ingezonden brief in De Gelderlander

Volgens mij ben ik grijs geworden vannacht?

Vanochtend keek ik in de spiegel  en zag een nieuwe glans over mijn haren: ietwat grijs.
Slechte nacht gehad ook, liggen woelen met een onbestemd gevoel in mijn buik. Beetje misselijk.

Gisterenavond was ik aanwezig eerst bij het inspreekuurtje en daarna bij de bespreking van de herinrichting van de Graafseweg in de Nijmeegse raad. Ik ben belanghebbende in deze kwestie. Want ik woon aan de Graafseweg. Want ik woon in Nijmegen. Want ik maak deel uit van deze maatschappij. Want ook ik ben verantwoordelijk voor deze aarde.

Ik ben geschrokken van de toon waarop en waarmee raadslieden elkaar bejegenden. De broek zakte me er welhaast van af, plat gezegd. Ik - leek in raadszaken - ging er van uit dat de raadsleden met elkaar in gesprek zouden gaan. Het leek echter meer op een spelletje beter-weten. Veelal was er geen sprake van een uitwisseling van gedachten, maar meer een elkaar met woorden vangen. Wat een toon, wat een niveau!

Wat mij opviel bij de tegenstanders van een eventuele wegversmalling (optie 5, voor het gemak) was het dedain waarmee werd gesproken over 'de automobilisten'.  Met name SP, PvdA en CDA maakten zich daar schuldig aan.  Als waren automobilisten  een stel nitwits en idioten die alleen maar zo snel mogelijk van A naar B willen zien te komen. Daarbij viel overigens op dat de meeste raadsleden 'uit eigen ervaring' spreken.
In mijn familie en vriendenkring bevinden zich veel autobezitters en autorijders. Het merendeel van hen acht ik zeer. Zij zijn betrokken burgers en tonen zich bewust van de consequenties die het rijden in een auto voor mens, stad en milieu met zich meebrengt. Geheid dat zij optie 5 nogal een heftige ingreep zullen vinden, maar ook een zéér begrijpelijke en onvermijdelijke ingreep.
Immers: zolang de Graafseweg als een snelweg wordt geprofileerd, zal zij ook als een snelweg worden gebruikt. We zouden hier ook van 'uitlokking' kunnen spreken. Geen wonder dat Rijkswaterstaat niet overgaat tot het plaatsen van flitspalen!
Wanneer ik  SP-voorman Van Hooft hoor beweren dat 'als automobilisten kunnen kiezen voor de kortste weg van A naar B, dan nemen ze die ook', zou mijn repliek in dit geval zijn 'zorg er dan voor dat die kortste weg niet via de Graafseweg loopt.

Gisteren werd duidelijk dat er op dit moment geen meerderheid in de raad is die de uitvoering van optie 5 mogelijk maakt. GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren kunnen de herinrichting in een breder kader plaatsen en spelen in op de ontwikkeling in de wereld.
SP, PvdA, CDA en de andere partijen komen niet verder dan spreken over secondeverlies en filelengte.

Verrassend in dit geheel is de SP, die op de rem gaat staan en niets wil weten van een wegversmalling. Ik weet niet of er een fractiediscipline heerst in deze partij, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat SP-lid Marij Feddema tégen optie 5 zal stemmen, gezien haar inzet voor ander rijgedrag in Nijmegen Lent. Daar voert zij met bewoners actie tegen 'lawaai, vieze lucht en nóóit rust'. Bij de Graafseweg kan ik daar nog 'veiligheid' aan toevoegen.

Maar wat mij vooral grijze haren bezorgt is het ontberen van een gezonde toekomstvisie bij een groot aantal raadsleden. Een toekomstvisie die zo prachtig staat beschreven in het document 'Nijmegen Goed Op Weg' lijkt op dit moment meer een document voor de bühne, dan een document waarmee gewerkt wordt.

______________________________5 februari 2020 - Inspreekbeurt gemeenteraad


Beste mensen,

Ik ben een bewoner van de Graafseweg, geen actievoerder, geen politicus. Ik ben een verontruste en bezorgde burger. Ik spreek niet als woordvoerder van wie dan ook. Dit keer geen fabeltjes. We zijn er weer ingestonken! Vanwege de aanname dat het autoverkeer in Nijmegen de komende 10 jaar met pakweg 10%  toeneemt, wringen alle partijen zich in bochten om hoe dan ook al die auto's de stad in en weer uit te krijgen. Dit is een ouderwetse, een achterhaalde manier van denken. Hamvraag zou moeten zijn: is deze toename van het autoverkeer in onze stad wel gewenst? En zo nee, hoe kan die dan voorkomen worden?

Mocht deze toename van 10%  hoe dan ook onvermijdelijk zijn, dan past deze leidende gedachte:  hoe de overlast die deze toename van het autoverkeer met zich mee brengt te compenseren? Wie van u - partijen, raadslieden - steekt de nek uit en zoekt daadwerkelijk oplossingen hiervoor?

Aanvankelijk was ik zeer gecharmeerd van het ontwerpplan van de raad om de huidige 4 banen van Graafseweg  terug te brengen naar 2 banen. Bij nadere beschouwing van de ontwerptekening echter viel het plan toch wel tegen. De ontwerptekening ligt hier voor u. Laten we nu eens samen kijken hoeveel bomen er ter compensatie van de overlast van  het autoverkeer zullen worden geplant. Welgeteld 18 bomen zijn er voorzien bij de herinrichting zoals die door de raad werd voorgesteld. 10 staan er nu al. Een winst van maar liefst 8 bomen. Zeg nou zelf?! Projectleiders, planologen, verkeersdeskundigen, bestuurders, raadslieden, schaamt u. In een interview met de Gelderlander verzuchtte ik onlangs tegenover de verslaggever "Ga nou zelf eens buiten kijken, het is toch werkelijk geen gezicht hoe het er hier uit ziet!' Deze hartenkreet kwam in het artikel terug als ware het een bijzaak, van weinig waarde in het hele debat.

Maar - projectleiders, planologen, verkeersdeskundigen, bestuurders, raadslieden - ook u weet: hoe een buurt, een wijk, een straat eruit ziet is van levensgroot belang voor het welzijn en welbevinden van alle mensen die er wonen en die er verkeren; kortom van de burgers. De zorg waarmee u omgaat met uw eigen huis, uw eigen tuin, uw auto, uw kleding enzovoorts, díe zorg mag de burger ook van u verwachten inzake het bestuur en de inrichting van de stad.

Bij het Keizer Karelplein richting Annastraat staat op dit moment een groot bord waarop wordt aangekondigd dat de Annastraat nu nog mooier wordt: met bomen en bloemperken. Er staat ook een tekening op met hoe prachtig het wel niet gaat worden.

Ik houd staande dat de door de raad voorgestelde plannen om de Graafseweg van 4 naar 2 banen terug te brengen de beste optie is. Maar dan wel uitgevoerd met véél meer compenserend groen. Collega-kunstenaar Diederik Grootjans heeft een impressie gemaakt van hoe de Graafseweg eruit kan  zien.

Volgende week gaat de raad zich beraden over eventuele alternatieven. Ik houd mijn hart vast. Stel mij niet teleur.

____________________________


9 februari 2020 - email verzonden aan alle raadsleden van de gemeente Nijmegen
 
L.S.,
 
afgelopen woensdagavond werd mij bij mijn inspreekbeurt gevraagd of ik een oplossing had voor de problemen in de doorstroming van de S100. Dat is een terechte vraag, want deze problematiek komt telkens weer ter sprake en geen van de partijen lijkt daar op dit moment een oplossing voor voor te bereiden.  Het hoeft niet te verbazen dat ook ik ? lekenburger - op dit moment geen oplossing voor een betere doorstroming van deze rondweg heb. Wat mij wel steeds helderder voor ogen is gaan staan is het volgende: de verkeersstroom Nijmegen in- en uitwaarts is de afgelopen 20 jaar met name op de Graafseweg enorm toegenomen. Het leefklimaat is er in niet mindere mate slechter op geworden.
In de ruim 30 jaar dat ik aan de Graafseweg ben gevestigd heb ik weinig pogingen van de gemeente gezien om het leefklimaat er in positieve zin te onderhouden. Zij het dan de actie van pakweg 20 jaar geleden waarbij auto's niet meer op de stoepranden mogen parkeren en er een fietsstrook is gemaakt. Met name de mantra 'het verkeer moet doorstromen' klinkt telkens weer.  Het aanzien, de uitstraling van de Graafseweg, de staat van straat en stoepen enzovoorts is er steeds armoediger op geworden. Aan het verminderen van de gevolgen die de uitstoot van die grote hoeveelheid auto's met zich mee brengt wordt niets gedaan. De schamele pogingen van bewoners om zo nu en dan een boompje te planten liepen op niets uit.
 
En nu, nu de Graafseweg op de schop moet worden genomen (gezien de staat van onderhoud noodzakelijk) nemen de bewoners hun kans waar. Ze vragen terecht om méér dan enkel 'een goede doorstroming'. Natuurlijk moet er gezocht worden naar oplossingen en ingrepen waarmee de S100 als rondweg volop gebruikt gaat worden. Dat neemt echter niet weg dat ook de Graafseweg een tijdsconforme aanpassing verdient. Leefklimaat en maatregelen inzake uitstoot dienen hierbij voorop te staan. Een herinrichting van 4 naar 2 banen is de door vele Graafseweg-bewoners gedroomde oplossing. Er zijn geen onweerlegbare redenen waardoor deze droom niet verwezenlijkt zou kunnen worden. En waarom zouden er niet twee knelpunten gelijker tijd kunnen worden aangepakt?
 
Ik hoop van harte dat de herinrichting van de Graafseweg niet in een politiek steekspel zal verzanden. Laat het alsjeblieft geen kwestie van 'uitonderhandelen' worden.
Daarvoor is de situatie te precair.
 
_______________________________

 
 17 maart 2020 - ingezonden brief inspraakronde gemeenteraad

Beste leden van de gemeenteraad (en anderen ook),

Op 18 maart staat de herinrichting van de Graafseweg op het programma en is het weer eens inspreken geblazen! Er is al heel erg veel gedebatteerd over alle voors en tegens in deze kwestie.  Waar het verstand moe dreigt te worden, dient de ziel gesmeerd. Was afgelopen keer de beeldende kunst aan de beurt, nu komen muziek en dans aan bod. De fanfare heeft toegezegd te komen, de dansgroep zal ook van de partij zijn. We hebben er zin an?  U begrijpt het al: alle voorbereidingen getroffen, het hart op de goede plaats en vol vertrouwen stonden we in de startblokken en... toen kwam het virus.  Daarom - beste dames en heren - blijft het nu bij een brief,  aangevuld met een gedicht dat Wilma Gosejacob voor deze gelegenheid heeft geschreven:
          
Graafseweg


een straat in een stad
met veel auto's
ze gaan hard
er wonen mensen


er rijden fietsers
er wordt gelopen
overgestoken
's nachts geslapen


er zijn geen bomen
er fluiten geen vogels
de lucht is niet schoon
geluid niet te stuiten


vrachtwagens gaan er
zwaar groot lomp
kinderen staan er
jong klein beweeglijk


er is een stad
die Fietsstad was
Green Capital was
die zich groen wast

"Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden over meningsverschillen en tegenstellingen heen", zei onze minister-president in zijn laatste toespraak inzake het coronavirus. Graag zou ik deze opmerking breder willen trekken. Ik hoop van harte dat de herinrichting van de Graafseweg niet in een politiek steekspel zal verzanden. Laat het alsjeblieft geen kwestie van 'uitonderhandelen' worden.

_______________________________30 april 2020 - videoboodschap verzonden via whatsapp


Beste leden van de raad!

In de bijeenkomst van de raad op 20 mei zal de raad nog eens de mogelijkheden voor herinrichting van de Graafseweg bespreken, die ze eerder al samen besproken hebben. Veel bewoners van de Graafseweg hebben al het mogelijke aangedragen om duidelijk te maken dat de versmalling van 4 naar 2 rijbanen voor hen de meest gewenste oplossing is. Ik zou niet weten wat ze nog meer zouden moeten doen.  Daarom heb ik een filmpje gemaakt.  Niet zozeer als persiflage (want wie persifleer ik nou?), maar als een aangepaste vorm voor een soort van herhaling van zetten.  In dit filmpje is het begrip 'vertrouwen' prominent aanwezig.
Vertrouwen in het positieve effect dat een versmalling van de Graafseweg zal hebben. Voor alles en iedereen.

_____________________________


04 mei 2020 - herziene videoboodschap verzonden via whatsapp

beste mensen van de griffie,

met dank voor uw reactie op mijn mail van vanmiddag stuur ik u volgens afspraak de herziene "inspreekvideoboodschap Graafseweg 20-05-2020", die de inspreekvideoboodschap welke ik u stuurde op 30 april jl vervangt.
nogmaals excuses voor het gedoe...


------------------------------------------------


20 mei 2020 - email aan alle leden van de gemeenteraad


Beste leden van de gemeenteraad!
 
Terwijl de raad vanavond aan het vergaderen was over de herinrichtingsplannen voor de Graafseweg, stonden de Heren van de Graafseweg voor het stadhuis. "Online vergaderen?", daar hebben ze niets mee.
Aanvankelijk gingen ze voor harde actie, maar gezien de ontwikkelingen in de raad waarover in de krant te lezen was, besloten ze een soort van erehaag te gaan vormen. Maar ja, als er niemand komt opdagen slaat zo'n haag als een tang op een varken.
Ze zijn dan ook al snel weer naar huis gegaan, want er "was niets te beleven" daar aan de Korte Nieuwstraat. Hun motto hebben ze inmiddels aangepast: 'van 4 naar 2' is nu 'van vier naar 2+1'.
Enkel de heer Stephan Jonker kun je wat horen sputteren: hij is nog niet gerust op een 'echt groene Graafseweg'...
 
Namens de Heren groet ik u.


Terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen