'een kleine wereld' - brieven 1984-1986

Van 1984 tot 1986 voerde Bart Drost een vrijmoedige en zeer openhartige correspondentie met zijn in Keulen woonachtige Duitse Vriendin. In deze periode ook realiseerde Drost een aantal kunstprojecten die de basis vormen voor vrijwel zijn volledige latere oeuvre. De teksten in dit boekje geven de lezer een welhaast schaamteloze inkijk in de meest intieme zielenroerselen van de kunstenaar.

Om private redenen is het overgrote deel van de tekst onleesbaar gemaakt.


uitgegeven in 2018

zwart/wit digiprint

oplage 5

186 pagina's

(niet te koop)


terug naar archief
Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen