Weer Drie Brieven uit Xiamen

In april en mei 2012 is Bart Drost artist in residence werkzaam bij het Chinese Eurpean Art Centre (CEAC) in Xiamen, China.

Drie berichten stuurt hij in deze periode per e-mail naar het thuisfront.

'Weer Drie Brieven uit Xiamen' bevat de drie bewerkte brieven en achttien zwart-wit foto's.


uitgegeven in 2012

digiprint met 18 zwart-wit foto's

50 pagina's, gelijmd

Euro 10,00


terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen