let's dance on seascapes- gallery v st fiet maastricht - 2012

Bij de presentatie in de Underground Gallery Van St.Fiet vormen een serie porseleinen figuurtjes de hoofdmoot. Zie hen als variaties van de lijdende christus aan het kruis. Maar dan zónder dat vermaledijde kruis. Een reusachtige keramische doornenkroon is toegevoegd en een hoop zwarte keramische blaadjes lijken nonchalant bijeengeveegd. Wat moet die bos roze anjers daar?


zet jezelf niet vast, jij,

en verstar niet maar

kom zonder aarzelen in beweging


lijden als ritueel

heeft geen enkele zin

de trage tijd slechts brengt verlossing


gisteren nog jong, hij,

morgen al oud

o zo breekbaar van begin tot einde


laten we dansen

Next

let's dance - ekwc 2007

Tijdens zijn residence in het europees keramisch werkcentrum in den Bosch, najaar 2007, maakt Bart Drost pakweg 100 fragiele porseleinen figuurtjes. Variaties op de lijdende Jezusfiguur. Immers: waarom toch de lijdende mens als rolmodel?

Het liefst ziet hij de figuur van Jezus wandelen, dansen en springen.
En als dat te veel gevraagd zou zijn, dan toch op zijn minst van het kruis gehaald en de armen ontspannen langs zijn lijf.

Het bijzondere van klei, van porselein is de verandering van de substantie: de kneedbare massa wordt bij drogen o zo kwetsbaar. In het stookproces transformeert deze kwetsbaarheid via een bijna smelten tot het uiteindelijk steenharde porselein. Drost volgde het stookproces van een porseleinen Jezusfiguur en filmde dit: de kwetsbare Jesus laat in de oven zijn armen zakken en komt ijzersterk weer te voorschijn.


In het onderstaande filmpje is de stook- en transformatietijd teruggebracht tot enkele minuten.Terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen