reflections part 1 & 2 - casuallocations xiamen - 2011

In Art Space CasualLocations  in Xiamen presenteerde Bart Drost in Mei 2011 twee kunstprojecten:


Reflection 1: about love

Het overheersende gevoel in China lijkt te zijn 'Alles is mogelijk'. Het is geweldig om te zien wat er in deze samenleving gebeurt. Een groot gevoel van optimisme en een oneindig scala aan groeimogelijkheden. Maar in zekere zin is het allemaal een kwestie van kopiëren.

De bijdrage van Bart Drost aan de ontwikkeling van het hedendaagse China is het kopiëren van een van de best verborgen geheimen van Nederland: de verjaardagskalender. De afbeeldingen op zijn kalender vormen een ode aan Nederlands bekendste exportproduct: sinds 2001 is Nederland het eerste land ter wereld dat homo- en lesbienne-paren in het huwelijk verbindt. Voor de Chinese markt veranderde hij het Nederlandse kussende boerenpaar in kussende Chinese bruidegommen. Daartoe verzamelde hij traditionele (keramische en plastic) bruidsparen, en combineerde paren van bruidegommen.


Reflection 2: about Chinese art education

Als beeldend kunstenaar uit Europa heeft Bart Drost een westerse kunsttaal: kunst is voor hem uitdrukking geven aan zijn gevoelsleven, wat er ook gebeurt. Met zijn kunst probeert hij beelden te geven aan zijn gevoelens en visies over wat er in en om hemzelf gebeurt. Door deze beelden aan het publiek te tonen communiceert Bart Drost op een niveau waar woorden tekort schieten. Tijdens de weken in Xiamen als gastdocent aan de Art Department van de TTK-university realiseerde hij zich dat het gemeenschappelijk maken van het persoonlijke leven geen gemeengoed is. De Chinese en de Nederlandse kunstenaar verschillen in hoge mate in het uiten van hun gevoelens. Dat zit niet alleen in de kunst, maar ook in het gedrag in het dagelijks leven. Het is verbazingwekkend hoe buitengewoon goed sommige Chinese studenten de werken van oude Hollandse meesters kunnen kopiëren, hoe ze deugdzaam te werk gaan met penseel, verf en potlood. Maar het doet pijn om te zien hoe moeilijk het voor hen is om een ??'nieuw werk' vanuit zichzelf te maken, zonder een voorbeeld dat ze kunnen kopiëren. Meestal is het hun kunstopleiding die de reden lijkt te zijn van onzekerheid over hun eigen mogelijkheden: alsof ze niet hebben leren spreken en een eigen beeldtaal hebben ontwikkeld.


De verjaardagskalender

Bij zijn tentoonstelling 'reflections part 1 & 2'  bij CasualLocationds introduceerde Bart Drost in China niet alleen het homo-huwelijk, maar ook het oer-Hollandse fenomeen 'de verjaardagskalender'. Zijn collega kunstenaar Zhixing Jia zorgde voor de lay-out van de kalender. De afbeeldingen zijn foto's van 'bruidegommen'. the happy birthday calendar



terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen