tekeningen in potlood, vet/pastelkrijt, grafietstift etc - 1983/2018

Tekenen ligt aan de basis van het werk van Bart Drost. Het zijn persoonlijke notities van een belevenis, een ervaring, van gedachten. Nu eens tonen zij een droomwereld, dan weer is het een poging de essentie van de dagelijkse realiteit in een beeld te vatten. De tekeningen zijn zelfstandige kunstwerken. Meer dan eens vormden zij de aanleiding tot schilderijen, beelden of installaties.

Next

going home - xiamen china - 2012

In april 2012 maakte Bart Drost met zijn Chinese vriend Xiaoming Xia een korte reis naar diens geboortegrond. In de tentoonstelling 'going home', speciaal gemaakt voor studenten van het Art & Design Department van het XiameTan Kah Kee College doet Drost verslag van deze reis, die doorspekt is met verhalen uit de jeugd van zowel hemzelf als van Xiaoming Xia. Een 'going home' in tweeërlei opzicht: de Chinese vriend zoekt zijn thuisplaats op, Drost bedient zich weer van het schildersidioom waarmee hij zijn loopbaan is begonnen. Het resultaat zijn 18 zwart/wit schilderingen (220x85cm), 23 kleurschilderingen (110x85cm), 23 pentekeningen (15x10cm) en 1 shortmovie.

Next

om te huilen - 12 kruiswegstaties - 2011

In 2009 organiseerde Bart Drost de tentoonstelling 'visit the lord at your own risk' in Kapel Notre Dame des Arts in Beek-Ubbergen. Daarbij gaf hij het boekje 'om te huilen' uit: foto's van kruiswegstaties van de kapel in combinatie met potloodtekeningen, Drosts vertalingen van diezelfde staties.

Next

the flying dutch boys - düsseldorf - 2010

'Das Glashaus' is een kunstenaarsinitiatief gelegen midden in het centrum van Düsseldorf. Kunstenaars worden uitgenodigd voor twee weken een installatie in deze openbare kas te maken. Bart Drost maakte er een installatie met vijf zijden doeken, waarop hij met zwart acryl in lijn de figuren van vijf zwemmende/vallende jongens schilderde.

Next

krijttekeningen - vlissingen - 2000

Van 1998 tot 2005 beschikte Bart Drost over een atelierruimte in Vlissingen. Hij hoopte nieuwe inspiratie op te doen ver weg van de provinciestad Nijmegen, onder invloed van de alsmaar bewegende zee. Er valt geen duidelijke kentering of ommezwaai in Drosts tekeningen/schilderingen uit deze periode te ontdekken. Het zijn met name de grote krijttekeningen (180x160 cm) die opvallen.

Next

godsgeschenken - blogtekeningen veere - 2000

Van 15 april tot 29 oktober 2000 organiseerde Bart Drost in de Grote Kerk van Veere de tentoonstellingenreeks 'Godsgeschenken Deel 1,2 en 3'. In deze periode heeft hij als bijdrage aan de website van de tentoonstelling vrijwel dagelijks 1 tekening geplaatst. De ruim 150 tekeningen zijn in 2012 gebundeld.

Next

pastelkrijt


Next

vetkrijt


Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen