kunstluis - museum het valkhof nijmegen - 2020

Museum Het Valkhof in Nijmegen heeft het plan opgevat om  onder de noemer 'Kunstluis' jaarlijks een kunstenaar uit te nodigen om 'als een luis in de museumpels' kortdurende interventies doen. De kunstenaar krijgt carte blanche. Inhoud en timing zijn geheel aan hem/haar. Alles in en om het museum kan aanleiding tot ingrijpen zijn: lopende tentoonstellingen, objecten uit de collectie, nieuws over het museum, ideeën over het presenteren van kunst, et cetera.


In 2020 verzorgt Bart Drost de eerste serie interventies, waarbij hij de verschillende aspecten van 'kunst ten toon stellen in het museum' in een nieuw licht zal zetten. Directe aanleiding voor de terugkerende Kunstluis was Drosts onaangekondigde installatie 'Mind your step'  vorig jaar, waarmee hij menig bezoeker én medewerker van het museum verraste.


Als blijvend restant van deze 'interventies 2020' maakt Drost telkens een visitekaartje, een soort van extra entreebewijs. Deze kaartjes zullen tenslotte met een toelichting op het project in een beperkte oplage worden samengebracht in een klein kaartenhoudertje.

Next

interventie 4 - juli 2020 - kunstluis alert

mind your step

Tijd en omstandigheid blijken telkens weer grote invloed te hebben op de beleving en de impact van een kunstwerk.

Als in 2012 een werk van Bart Drost door het CEAC in Xiamen wordt geweigerd vanwege het 'subversieve en controversionele karakter' ervan, reageert hij prompt met het plaatsen van het kunstwerk mind your step in het CEAC: Let op wat je doet!    
In 2019 zet Drost mind your step op eigen initiatief en in aangepaste versie in bij de door velen als onbegaanbaar ervaren trappartijen van Museum Het Valkhof: Let op, val niet!               
Van 7 tot en met 12 juli 2020 laat Kunstluis als Interventie 4 de boodschap mind your step luidop klinken door de museumzalen, indachtig de oproep inzake het coronabeleid: Let op, houd afstand!

Next

interventie 3 - juni 2020 - kunstluis pakt door!

kunst heeft geen museum nodig

Al mijmerend tijdens zijn wekelijkse wandeling door de Ooypolder, kwam bij Kunstluis de filosofische gedachte op 'kunst heeft geen museum nodig'.  Déze tekst op 1 juni 2020 - de dag dat de musea na twee maanden door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gedwongen sluiting hun deuren weer voor publiek mogen openen - aanbrengen op de buitenmuur bij de ingang van Museum Het Valkhof, dat leek hem wel wat. Met deze derde interventie de onafhankelijkheid, de veerkracht en de vrijheid van de beeldende kunsten onderstrepen en vieren!

Het museum toonde zich echter not amused over dit voornemen en dit noopte Kunstluis ertoe van een daadwerkelijke uitvoering van deze derde interventie af te zien, zij het met pijn in het hart.


Geďnspireerd door en gebruikmakend van de schildering met de rode draak en de ridder, die zich op dat moment op de muur van het museum bevond, heeft Kunstluis desalniettemin via filmische bewerking alsnog Interventie 3 op meer ludieke wijze in beeld kunnen brengen. Zo was ie er wel en is ie er niet...


Next

interventie 2 - april 2020 - kunstluis speelt paashaas

kunst haas paas luis

Kunstluis verbaast zich regelmatig over de rare fratsen die musea soms uithalen om jong en oud publiek binnen hun museummuren te krijgen.

"Daar kan ik wel iets mee", dacht hij, en hij vatte het plan op voor een Paasactiviteit voor de hele familie in Museum het Valkhof: 'de eierspeurtocht'. Objecten van/met eieren uit het museumdepot worden afgewisseld met kleurige neten van eigen hand her en der tussen de kunst in de museumzalen tentoongesteld.


Omdat het museum vanwege de richtlijnen inzake het coronavirus de deuren tot 1 juni 2020 moet sluiten en Kunstluis derhalve het gebouw niet kan betreden, is deze tweede interventie enkel virtueel en met alleen eigen Kunstluizenkunst uitgevoerd.Uit het museumdepot

Bij zijn zoektocht in het museum naar 'kunst met een ei' zag Kunstluis twee ei-werken uit de Romeinse tijd (objectnummers RMO.h.1961/3.4 en Mp1.7.805) al permanent opgesteld in de collectie op zaal. In het depot vond hij nog eens drie objecten. Objectnummer 1977.10.31: 1 prent; objectnummer 1986.12.389.I & II: 2 glazen eierbokalen;  objectnummer: 1991.12.386: 1 klein ivoren doosje in de vorm van een ei.

Het  zou toch jammer zijn om vanwege de gedwongen sluiting niets met de werken uit het depot te doen en daarom besloot Kunstluis er - bij wijze van warming up voor Interventie 2 - digitaal een beetje mee te spelen.


Next

interventie 1 - maart 2020 - kunstluis slaat toe!

Kunstluis kraakt het prentenkabinet !

De eerste interventie komt voort uit het ongenoegen van de Kunstluis dat expo-ruimte in het museum niet altijd volop wordt benut. "Te gek voor woorden dat het prentenkabinet van Museum Het Valkhof al twee maanden leeg staat.." zegt Drost, "..alsof er niet een depot is met talloze kunstwerken,alsof er niet honderden kunstenaars in de stad zijn die een mooie presentatie in deze ruimte zouden willen (en kunnen) maken".


Daarom kraakte de Kunstluis als zeerste interventie van dinsdag 3 t/m zondag 8 maart 2020  deze ruimte en stelde deze beschikbaar aan collega's Elvira Duives en Tonni van Sommeren. De kaping van het prentenkabinet is een boodschap naar alle musea om alle hoeken en gaten in te vullen.
De heilige olifant

Aan interventie 1 heeft Bart Drost een geluidswerk toegevoegd en hij beargumenteerde dit als volgt:

"Het werk van Elvira Duives en Tonni van Sommeren bezorgt mij een intens geluksgevoel.  En ook een blijde herkenning. Want ik ken dat, dat gefrummel.  Dat knippen en plakken. Dat obsessief, ja bijna maniakaal doorwerken aan een project. Dat consequent doorvoeren van een stijl, een methode, een gedachte. En niemand die er op zit te wachten. De werken van Tonni en Elvira brengen mij terug naar 1997, naar een werkperiode in India.  Mijn materiaal daar bestond uit kinderspeelgoed, piepbeestjes. Die sneed ik uiteen en ik componeerde er nieuwe - onmogelijke - dieren  van. Ze waren felgekleurd in allerlei nuances. Net als de portretjes van Elvira. Vanuit deze werkperiode ontstond het project 'innocent india', dat ik eind 1999 in de toenmalige nieuwe projectruimte van Museum Het Valkhof heb laten zien. Op een goede dag trok daar in het verre, vreemde Trivandrum  een processie voorbij. Vanwege een heilige olifant. Prompt heb ik urenlang - cassetterecorder in de aanslag - de stoet gevolgd.
Deze geluidsopname klinkt nu  uit de megafoon."
Terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen