En wat gebeurt er zoal in het atelier?

Al bladerend door deze website krijg je een uitgebreid beeld over de tentoonstellingen en projecten die Bart Drost sinds 1983 buiten zijn atelier heeft uitgevoerd. Hieronder kun je in willekeurige momentopnamen zien hoe zijn atelier gedurende al deze jaren zich door de voormalige Melkfabriek heeft bewogen, de sfeer telkens weer veranderde en ook hoe bepaalde beelden en thema's telkens weer opduiken.

Next

2019

Langzaam maar zeker nemen de nieuwe herziene projecten concreter vorm aan. Onder de noemer 'in paradiso' lijkt alles op zijn plaats te vallen. Het feit dat er dit jaar geen tentoonstellingen in het vooruitzicht zijn blijkt van geen invloed op de werkenergie van Bart Drost. Van belang is dat de projecten hoe dan ook worden gemaakt.

Next

2018

1 januari 2018 stoppen de MAAS-activiteiten en is de hele ruimte weer beschikbaar als atelier van Bart Drost. Hij pakt er de oude thema's weer op en maakt nieuwe versies van tentoonstellingsprojecten van rond 1985, waarbij hij de maatschappelijke veranderingen betrekt.

Next

2017

In 2017 werd het hele atelier ontruimd voor de installatie 'sen lin mu', een project dat Bart Drost uitvoerde samen met Zhixing Jia naar aanleiding van het vellen van drie acacia's bij de ingang van het atelier.

Next

2016

Hergebruiken van 'oude beelden' is goed gebruik in het werk van Bart Drost. De serie van 7 olieverf schilderijen uit 1994 'zwembad' worden in stukken gesneden en omgevormd tot kamerschermen.

Next

2015

Voorbereidingen voor de tentoonstelling 'jongens' die Bart Drost als curator vorm gaf voor De Vishal en De Grote of St.Bavo Kathedraal in Haarlem deed Drost graven in ouder en nieuw werk.

Gelijkertijd zijn er de maandelijkse MAAS-presentaties.

Next

2014


Next

2012


Next

2010


Next

2005


Next

2004


Next

2000


Next

1997


Next

1996


Next

1994


Next

1993


Next

1990


Next
Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen