Naar Marokko! (reisbrieven 1982)

In de jaren 1981-1983 studeert Bart Drost aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In deze periode maakt hij 'een reis naar Marokko'. Per trein, bus en boot vanuit Amsterdam via Spanje naar Marokko en vervolgens via Portugal weer naar Amsterdam terug.


Hij schrijft een groot aantal reisbrieven aan zijn klasgenoten. De inhoud van deze brieven is nu eens levenslustig van aard, dan weer zwaarmoedig. De toon varieert van lichtvoetig en geestig tot larmoYant en extremely over the top. Hoe dan ook, zij geven een indringend beeld van de worsteling van de jonge kunstenaar inzake thema's als 'kunst', 'God', 'de Gerrit Rietveld Academie', '(homo)seksualiteit', 'drank & nicotine'.


De bundeling van deze brieven geeft een mooi tijdsbeeld van begin jaren 80 van de vorige eeuw, waarin het zoeken naar de eigen identiteit als het ware tot een levenshouding werd verheven.Naar Marokko!

Uitgegeven in 2012

Digiprint

173 pagina's, gelijmd

Euro 12,50


terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen